Ocenite:
  • 45
(2.87 / 45)

Tumor mozga

Učestalost 


Primarni tumori mozga se najčešće viđaju kod dece (prva decenija ževota). Kod odraslih incidenca raste sa godinama života i za osobe sa preko 65 godina iznosi 18 na 100 000.

Uzrok nastanka


Tumori nastaju iz kongenitalnih malformacija gde se zbog abnormalnosti razvoja ostvaruju uslovi za neoplastični rast tkiva; postoji genetska determinisanost neoplastičnog  rasta; izloženost radijaciji može biti inicijalni faktor rasta tumora mozga; kao i trauma i infekcije.
Geni koji imaju udela u  razvoju tumora  mozga  kao i u slucaju  maligniteta uopšte mogu se svrstati u tumor supresor gene i protonkogene. Primarni limfomi mozga se često viđaju kod bolesnika sa imunodeficijencijom, bilo kod onih lečenih imunosupresivnom terapijom zbog transplantacije bubrega ili kostne srži, bilo kod onih sa AIDS-om.

Podela tumora mozga:


  • gliomi
  • meningeomi
  • adenomi hipofize  
  • neurinomi 
  • metastaze sistemskih malignih tumora

Klinička slika


Simptomi i znaci se mogu svrstati u dve grupe:
Simptome povećanog intrakranijalnog pritiska-najčešće prethode  pojavi fokalnih simptoma i javljaju se u 60% bolesnika sa tumorom mozga: glavobolja,edem papile, povraćanje, epiletički napadi, vertigo (vrtoglavica), poremećaj frekvence pulsa i krvnog pritiska, promena frekvence disajnih pokreta, hipopituitarizam (smanjeno lučenje hormona hipofize), somnolencija (pospanost), poremećaj psihičkog statusa, lažno lokalizovani znaci. Fokalne simptome i znakove- posledica iritacije i ispad  funkcije određenog dela mozga.

Dijagnoza


Anamneza, fizikalni pregled, neurološki pregled, oftalmološki pregled, laboratorijske analize, CT mozga(skener), NMR (nuklearna magnetna rezonanca), rendgenografija lobanje, EEG, lumbalna punkcija, angiografija.

Lečenje


Hirurška terapija (kompletna ili inkompletna resekcija tumora), radioterapija, hemoterapija, simptomatska (kortikosteroidi, antiepileptici, hiperosmolarni rastvori, analgetici).

 

 Komentari: 5 | Pogledajte komentare Pošaljite komentar
 

Bolesti koje počinju slovom:


Pretraga po ključnoj reči:


  

Kategorije bolesti

Maligne bolesti i tumori