Ocenite:
  • 39
(2.72 / 39)

Tularemija (Glodarska kuga)

Uzrok nastanka


Uzročnik je Francisella tularensis, gram negativni kokobacil. Tularemija je primarno bolest divljih životinja, prvenstveno glodara (zečevi, kunići, veverice, miševi, pacovi). Od divljih životinja bolest se može preneti na domaće životinje (ovce, goveda, konji, psi, mačke, živina). Čovek se zarazi direktnim kontaktom sa obolelom životinjom kao i indirektno putem kontaminirane hrane, vode, inhalacijom prašine i transmisivim putem. Prenos bolesti sa čoveka na čovek nije moguć.

Klinička slika


Posle inkubacionog perioda od 3-6 dana, F.tularensis izaziva veći broj klinički različitih oblika, od kojih je najveći broj praćen jezom, groznicom, povišenom temperaturom, glavoboljom, bolovima u mišićima i zglobovima i malaksalošću.

 1.Spoljašnji oblici

Ulceroglandularni oblik-nastaje posle inokulacije kože prilikom kontakta sa obolelom životinjom ili ubodom krpelja. Stvara se papula koja nije bolna, ne svrbi, ne gnoji, brzo nekrotizira i evoluira u ulkus (primarni afekt). Razvija se bolno uvećanje regionalnih limfnih žlezda koje vremenom razmekšaju a može doći i do njihove perforacije kroz kožu. Bolesnik je malaksao, oslabljenog apetita, isrpljen.
Glandularni oblik-manifestuje se otokom  upalom pojedinih limfnih žlezdi bez primarnog afekta. Najčešće su zahvaćene vratne, pazušne i preponske limfne žlezde.
Okuloglandularni oblik- posle inokulacije oka preko zaprljanih ruku nastaje gnojni konjunktivitis, uglavnom jednog oka. Kapci su otečeni, slepljeni, konjunktive krvave, istovremeno se razvija bolan otok regionalnih limfnih žlezdi, koje zatim omekšaju i zagnoje.
Tonziloglandularni (anginozni) oblik-nastaje ingestijom zaražene hrane, pa je primarni afekt na tonzilama (krajnicima). Protiče pod slikom jedno- ili obostrane angine sa izraženim, bolnim otokom vratnih limfnih žlezdi.

2.Unutrašnji oblici 

Plućni oblik-može da nastane inhalacijom zagađenog vazduha ili širenjem infekcije iz limfnih žlezdi putem krvi. Protiče pod slikom atipčnog zapaljenja pluća, koje može biti praćeno komplikacijama u vidu gangrene, apscesa i stvaranja kaverni. Počinje sa povišenom temperaturom, opštim simptomima infekcije i karakteriše se neproduktivnim kašljem.
Tifoidni (septični) oblik-podseća na trbušni tifus ili sepsu, nema primarnog afekta niti zahvatanja limfnih žlezdi. Karakteriše se visokom temperaturom koja traje oko tri nedelje, simptomima infektivnog sindroma težeg stepena, ospom, uvećanjem jetre i slezine, poremećajem svesti.

Dijagnoza


Postavlja se na osnovu epidemiloških podataka, anamneze, kliničke slike i seroloških aglutinacionih testova.

Lečenje


Lek izbora je streptomicin 7-10 dana, ali dobro reaguje i na hloramfenikol, tetracikline i hinolone.

 Komentari: 1 | Pogledajte komentare Pošaljite komentar