Ocenite:
  • 39
(2.38 / 39)

Tropska spastična parapareza

Tropska spastična parapareza (TSP) predstavlja mijelopatiju izazvanu Humanim T - limfocitnim virusom (HTLV I). Bolest se javlja u tropskim predelima.

Uzrok nastanka

Uzročnik je HTLV I, čija se antitela nalaze u krvi i likvoru ovih bolesnika. U endemskiom tropskim krajevima seropozitivno je do 10% stanovnika, ali manje od 1% razvija bolest. Patološki, postoji hronična progresivna inflamacija najizraženija u torakalnoj kičmenoj moždini, ali se može naći i u meduli oblongati, ponsu i beloj masi velikog i malog mozga.

Klinička slika

Klinički postoji progresivna, simetrična, spastična parapareza, slabost mišića, bolne parestezije nogu i poremećaj sfinktera. Mogu se raziviti i uveitis, artritis, pulmonarni limfocitni alveolitis, polimiozitis, keratokonjunktivitis, dermatitis.

Dijagnoza

Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, neurološkog pregleda, laboratorijskih analiza, seroloških testova, CT-a (skener) ili NMR-a (nuklearna magnetna rezonanca).

Lečenje

Nema uspešnog lečenja. Nekada se primenjuju kortikosteroidi. Zbog spasticiteta se primenjuju miotonolitici, a disfunkcije sfinktera oxibutinin.

 Komentari: 1 | Pogledajte komentare Pošaljite komentar