Ocenite:
  • 51
(2.8 / 51)

Trombocitopatije

Trombocitopatije obuhvataju grupu oboljenja kod kojih je poremećena funkcija trombocita. Funkcionalno insuficijentni trombociti su uzrok sklonosti ka krvarenju i pored normalnog broja trombocita.

Uzrok nastanka

Trombocitopatije mogu biti urođene i stečene. Urođene trombocitopatije su uzrokovane genetskim defektom, zbog koga nastaje poremećaj u nekoj od funkcija trombocita u hemostazi. Najznačajnije urođene trombocitopatije su Bernard-Soulierov sindrom, Glanzmann-ova trombostenija, nedostatak alfa i delta granula, prokoagulantni defekti trombocita i dr.
Stečene trombocitopatije se najčešće sreću u uremiji, oboljenjima jetre, paraproteinemijama i mijeloproliferativnim bolestima. Na poremećaj funkcije trombocita mogu uticati i različiti lekovi kao što su: acetilsalicilna kiselina, nesteroidni antiinflamatorni medikamenti, kortikosteroidi, neki antibiotici, beta blokatori i dr.

Klinička slika

Trombocitopatije se klinički manifestuju spontanim krvarenjima u koži i sluzokožama, koja su slična hemoragijama pri trombocitopenijama. Vreme krvarenja je produženo, a broj trombocita u krvnoj slici normalan.

Dijagnoza

Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, objektivnog pregleda, laboratorijskih nalaza. Dijagnozu treba potvrditi dopunskim testovima hemostaze koji ispituju retrakciju koaguluma, adheziju, agregaciju trombocita, metabolizam prostaglandina i dr.

Lečenje

Lečenje podrazumeva supstituciju koncentratima trombocita i simptomatske mere.

 Komentari: 3 | Pogledajte komentare Pošaljite komentar