Ocenite članak:
  • 60
(3.15 / 60)

Tehnike asertivne komunikacije


Autor: dr Saša Plećević    

tehnike-asertivne-komunikacije

Tehnika asertivne komunikacije pomoći će vam u mnogim životnim prilikama. Da biste mogli da kažete: "Da" ili "Ne" u situacijama kada vam neko ugrožava legitimna prava, morate da naučite, a zatim pravilno da koristite ove tehnike. Lako se uče jer su zasnovane na čvrstim principima.

Ako imate problema sa osobama koje su Vam emocionalno bliske, morate da naučite da se otvorite - tehnika otvaranja.

Ukoliko trpite neopravdanu kritiku, prema vašoj proceni, morate da naučite veštinu vraćanja pitanja - tehnika vraćanja lopte da bi osoba koja vas kritikuje odgovorila u čemu je suština upućene kritike.

Ako želite da ostvarite neko svoje pravo u profesionalnun odnosima, morate uporno da ponavljate sopstveni zahtev - tehnika pokvarene ploče.

U komunikaciji sa sagovornikom, ukoliko se slažete da pojedinim delom njegovog izlaganja, morate da priznate deo, ali ne i celu istinu - tehnika zamagljivanja.

U situaciji kada je kritika ili zahtev vašeg sagovornika istinit, morate da "priznate" celu istinu - tehnika priznavanja istine. A ako je komunikacija sa sagovornikom nemoguća ili ne dovodi ni do kakvog rešenja, morate privremeno da prekinete "igru"  - tehnika time - out.

Na kraju, morate uvek da budete spremni za neku vrstu kompromisa - tehnika kompromisa.

Naučite pravila, igrajte bez greške - Doktor Feel Good saveti

 - Isključivo je vaše pravo da samostalno procenjujete sopstveno ponašanje, ali i da snosite posledice takvog ponašanja.

 - Niste dužni uvek i u svakoj prilici da objašnjavate ili da se izvinjavate za sopstvene postupke.

 - Na vama je da procenite da li ste dužni da rešavate tuđe probleme ili da se žrtvujete za tuđe dobro.

 - Pravo da promenite sopstveno mišljenje znači da umete da mislite.

 - „Grešiti je ljudski", ali takođe treba snositi i posledice sopstvene greške.

 - Kada vam nešto nije poznato, iskoristite pravo da kažete:"Ne znam."

 - Izjavite slobodno da ne razumete ono što zaista ne razumete, da biste naknadno bili u stanju da razumete ono što je potrebno da razumete.

 - Vaše je neotuđivo pravo da ljubomomo čuvate sopstvenu nezavisnost.

 - Ne bežite od sopstvenih potreba. Imate pravo da bez pritiska zahtevate od drugih osoba da izađu u susret tim potrebama.

 - Niste kip, mumija ili drvo. Izrazite bez straha kako pozitivna tako i negativna osećanja.

Tehnika pokvarene ploče

Reč je o jednostavnoj, ali veoma uspešnoj tehnici, pogodnoj za rešavanja problema u profesionalnoj komunikaciji, koja ne "trpi" unošenje nepotrebnih emocija u odnos, još manje - upotrebu suvišnih reči. Tehnika, naravno, nije pogodna za komunikaciju između osoba koje su u ravnopravnim ili emocionalnim odnosima. "Svirka jedne iste muzike" u takvim odnosima sa drugim osobama može, s jedne strane, drugu osobu dovesti do ludila, a s druge strane, dijalog takve vrste ne odgovara pravom značenju pojma komunikacije između dve osobe.

Dr Feel Good Vam preporučuje:

Komentar: "Pokvarena ploča" dosledno svira sopstvenu "muziku". Uvek istu! U tome se i sastoji njena moć. Jedna nepotrebna reč u komunikaciji između prodavca i kupca, dozvoljava prodavcu da ga uvuče u sopstvenu igru.

Prodavac opreme: "Da li želite nove kompjuterske programe, čudo tehnike, rade sami..." Aleksandar: "Ne, hvala!"

Prodavac opreme: "Isprobajte ih prvo, bez obaveze da ih kupite."

Aleksandar: "Ne, hvala."

Prodavac opreme: "Olakšavaju posao, smanjuju škart, umnožavaju profit, štede vreme, čuvaju žene i decu..."

Aleksandar: "Ne, hvalal"

Prodavac opreme: "Izvinite, neka buba vam je na kravati."

Aleksandar: "Ne, hvala!"

Tehnika priznavanja greške

"Erarum humanum est". Tačno! Ljudski je grešiti, ali je ljudski i priznati grešku. U svim odnosima, poslovnim i ličnim, priznavanje greške stvara "čiste" odnose među ljudima.

Direktor: "U poslednje vreme neki Vaši ljudi kasne na posao."

Petar: "Nažalost, tačno je."

Direktor: "U čemu je problem?"

Petar: "Moja greška. Nisam reagovao kada je trebalo".

Direktor: "Shvatate da je to nedopustivo?"

Petar: "Potpuno."

Direktor: "Dobro, budite budniji kao rukovodilac".

Doktor feel Good samo za Vas...

 Komentari: 4 | Pogledajte komentare | Pošaljite komentar Postavite pitanje lekaru