Ocenite:
  • 42
(2.57 / 42)

Sweet sindrom

Uzrok nastanka

Febrilna neutrofilna dermatoza može biti idiopatska (nepoznatog uzroka) ili može biti posledica odnosno,može se javiti zajedno sa  brojnim stanjima kao što su: hematopotske maligne neoplazme, maligniteti genitourinarnog trakta, dojke i gastrointetsimnalnog trakta, infekcije, sistemski poremećaji (Kronova bolest, ulcerozni kolitis, Sjegrenov sindrom, Behcetova bolest, lupus eritematosus, reumatoidni artritis), zatim korišćenje nekih lekova ože izazvati ovaj sindrom (bactrim, furosemid, diazepam, diklofenak, karbamazepin, propiltiouracil, hidralazin, nitrofurantoin i dr)
 
 
 
 

Klinička slika

Sweet sindrom je retka bolest uglavnom ženske populacije u dobi između 30. i 50. godine. Sweet sindrom počinje naglim skokom telesne temperature i često bolnim kožnim erupcijama. Tipična distribucija lezija uključuje lice, glavu i vrat, gornje ekstremitete, posebno dorzalnu stranu šaka. Promene su u vidu nežnih papula i nodula koje konfluiraju i time stvaraju oštro ograničene, ne­pruritične crvene ili plavičasto­crvene plakove. Ponekad se mogu razviti pustule (gnojanice) ili bule (mehur). Tada su asimetrično raspoređene, a mogu biti pojedinačne ili multiple. Zahvaćenost očnih struktura (konjunktivitis, iridociklitis i episkleritis) i artralgije (artritis, mijalgija) prijavljene su u 20 –50% slučajeva. Ponekad, jednu do tri nedelje pre nego što se pojave kožne lezije, kod bolesnika se javlja infekcija gornjih respiratornih puteva s povišenom telesnom temperaturom, prolivom ili simptomima kao kod influence (gripa).
 
 
 
 

Dijagnoza

Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, objektivnog pregleda, laboratorijskih analiza, rendgenografije, biopsije kože i histropatološkog nalaza.
 
 
 

 

Lečenje

Leči se osnovno oboljenje i daju se kortikosteroidi (prednizolon),  a mogu se primeniti i indometacin, kolhicin, potasijum jodid, dapson, ciklosporini, pentoksifilin, metronidazol, hlorambucil, doksiciklin i interferon alfa.
 
 

 Komentari: 1 | Pogledajte komentare Pošaljite komentar