Ocenite:
  • 57
(2.63 / 57)

Streptococcus agalactiae

Streptokoke su gram pozitivne bakterije, loptastog oblika, koje su raspoređene u vidu lanca ili niti. Pripadaju grupi fakultativno anaerobnih bakterija, nepokretne su i ne luče enzim katalazu. Streptokoki se na osnovu hemolize na krvnim agaru dele na:
  • beta - hemolitičke (stvaraju oko kolonija jasnu providnu zonu hemolize)
  • alfa - hemolitičke (stvaraju oko kolonija zelenu do zelenosmeđu zonu hemolize)
  • gama - streptokoke (ne stvaraju hemolizu oko kolonija)
R. Lancefield je 1933. napravila podelu beta - hemolitičkih streptokoka u serološke grupe koje je označila velikim slovima od A do H ( osim slova E) i od K do V.

Streptococcus agalactiae je beta hemolitički streptokok, serološke grupe B. Ima sve karakteristike streptokoka ali njegova je specifičnost u tome da ima antigen B.

Put prenošenja

Habitat mu je uglavnom u ženskom polnom sistemu, ali može se pronaći i u digestivnom traktu i u orofarinksu ljudi. Novorođenče se može inficirati in utero, ali i nakon rođenja i za vreme porođaja.

Patološki (medicinski) značaj

Ranije je bio uzročnik bolesti samo kod životinja, ali sada su se pojavili i sojevi koji uzrokuju neonatalne i postnatalne infekcije u čoveka. Ukoliko se inficira dete, može dobiti meningitis ili septikemiju.

Mikrobiološka dijagnostika

Za potvrdu streptokokne infekcije koristi se nalaz streptokoka u brisu ždrela, brisu rane, krvi, likvoru ali ne apsolutno, jer se streptokoke mogu naći i kod zdravih osoba. Dijagnoza se postavlja na osnovu mikroskopskih, kulturelnih i biohemijskih osobina.

Lečenje

Osetljiv je na penicilin, a kod alergije na njega i kod težih oblika meningitisa koristi se hloramfenikol.

 Komentari: 5 | Pogledajte komentare Pošaljite komentar