Ocenite:
  • 122
(3.53 / 122)

Spondiloza

Spondiloza je rezultat dugotrajnog degenerativnog procesa sa hipertrofičnoim promenama, stvaranjem osteofita (koštani trnovi) koji mogu da prominirajuu u kičmeni kanal i da dovedu do degenerativnih promena na kičmenoj moždini.

Uzrok nastanka

Spondiloza nastaje svakodnevnim „trošenjem“ kičmenog stuba današnjim načinom života i rada. Dugo sedimo u neprirodnom položaju za stolom, uz knjige i kompjutere, u automobilima i na radnim mestima neprilagođenim normalnom, prirodnom stavu kičme. Zbog toga nastaju promene na koštanom delu- pršljenovima koji se „ troše“, stvaraju se koštani trnovi na krajevima koji pritiskaju korene živaca koji izlaze iz kičmene moždine. Isto tako nastaju promene na diskovima koji postaju neelastični, tvrdi, pucaju prstenovi koji ih okružuju i javljaju se izbočenja, to jest oni „iskaču“ i pritiskaju okolne strukture, u prvom redu korene živaca.

Klinička slika

Cervikalna spondiloza - simptomatologija se obično javlja postepeno. Bolovi se mogu javiti u vratu, ramenu i ruci. Često postoje parestezije (izmenjeni osećaj  u vidu mravinjanja ) u odgovarajućem dermatomu (deo kože koji je inervisan zahvaćenim nervom). Hipestezija i hipalgezija (smanjeni osećaji za dodir i bol) su ređe. Mogu se javiti mišićna hipotonija, hipotrofija, retko fascikulacije (trzajevi) kao i sniženje mišićnih refleksa. Ovaj klinički sindrom je poznat kao cervikobrahijalni sindrom.

Lumbalna spondiloza - u anamnezi ima više nastupa bolova u lumbalnom delu kičme (lumbago), obično posle naprezanja. Aktuelni bol je lokalizovan u istom predelu i širi se ka zglobu kuka, niz potkolenicu i list noge sve do prstiju. Parestezije (izmenjeni osećaj, osećaj mravinjanja), nekad i hipestezija (smanjen osećaj za dodir) u palcu noge govore da je u pitanju lezija korena L5, odnosno oštećenje  diskusa između četvrtog i petog lumbalnog pršljena.Kada se ove smetnje jave na spoljnoj strani stopala i malom prstu, reč je o oštećenju korena S1. Ahilov refleks je snižen ili ugašen. Bolovi se pojačavaju pokretima i naprezanjem (kašalj, kijanje, smeh). Mogu se naći  i raznovrsni motorni znaci-najčešći nalaz je refleksni spazam paravertebralne muskulature koja predstvalja odbrambenu reakciju od bolnih pokreta. Pokretljivost ovog dela kičme je ograničena, naročito unazad. Može se javiti i hipotonija mišića, npr.glutealnih a nekada i mišića cele noge. Nemogućnost stajanja na prstima i peti posledica je slabosti fleksora i ekstenzora palca i fleksora stopala. Prolaps između drugog i trećeg i trećeg i četvrtog lumbalnog pršljena daje simptomatologiju od strane nervusa femoralisa-sniženje odnosno gašenje patelarnog refleksa, smanjenje snage, hipotonija i hipotrofija mišića kvadricepsa.

Dijagnoza

Postavlja se na osnovu anamneze, kliničkog pregleda, rendgenskog snimka, CT - a (kompjuterizovana tomografija) ili MR - a ( magnetna rezonanca) kičme. EMNG (elektromijelografija) - metoda kod koje se površnim elektrodama i iglicama analizira eventualno oštećenje mišića i živaca

Lečenje

Može biti konzervativno i hirurško. Konzervativno lečenje sastoji se od smirivanja akutnih pogoršanja i preventivi daljih oštećenja. Prvo se postiže analgeticima i imobilizacijom. Preventiva se sastoji iz fizikalne terapije, izbegavanja trauma i povremenog nošenja okovratnika. Teba praktikovati spavanje na jastuku koji obezbeđuje položaj vrata i glave u osovini sa kičmenim stubom. Hirurška terapija se svodi na razne tehnike i pristupe oslobađanja pritiska na korene živaca ili kičmenu moždinu. Sprovodi se onda kada konzervativna terapija nema rezultata i kada nastupa pogoršanje bolesti kao što su slabost ruke ili noge, smetnje mokrenja i defekacije, intenzivni bolovi itd. Hirurško lečenje se sastoji iz nekoliko hirurških procedura: prednja međupršljenska fuzija, laminektomija i postolateralana laminektomija sa foraminotomijama.

 Komentari: 21 | Pogledajte komentare Pošaljite komentar