Ocenite:
  • 50
(2.74 / 50)

Salmonellae

Bakterije roda Salmonella predstavljaju tipične patogene crevne bakterije. To su pravi, Gram negativni bacili. Svi su pokretni, sa flagelama peritrihijalno raspoređenim. Nemaju kapsulu, kao i ni sposobnost formiranja spora. Nisu probirači, rastu dobro na svim hranljivim podlogama, a prema potrebama za kiseonikom svrastavaju se u aerobe i fakultativne anaerobe. Temperatura od 55°C ih ubija za 30 minuta, a otporne su na niske temperature. Poseduju dva somatska (O i Vi) i jedan flagelarni (H) antigen.

Postoji više podela Salmonella – na osnovu kliničkog značaja, biohemijskih osobina, antigene građe i dr. Najjednostavnija je savremena klasifikacija na 3 osnovne vrste: S.typhi, S.choleraesuis i S.enteritidis.

Put prenošenja

Prirodni rezervoar i izvor zaraze su domaće životinje i ptice, pri čemu životinje imaju klinički manifestni oblik bolesti ili su kliconoše. Pored životinja značajni izvor su i ljudi oboleli ili kliconoše. Za S. typhi i S.paratyphi je jedino čovek izvor zaraze. Osnovni put prenošenja infekcije je alimentaran ( meso, mesni produkti, jaja, mleko, mlečni proizvodi, riba). Mehanizam širenja infekcije je fekalno - oralni.

Patološki (medicinski) značaj

U zavisnosti od vrste bakterije, bolesti se mogu svrstati u 3 osnovne grupe:
  • enterične (tifoidne) groznice – izazivači su S. typhi i S.paratyphi. Trbušni tifus je najteže oboljenje od svih salmoneloza (posebno obrađen).
  • septikemije sa fokalnim infekcijama (osteomijelitis, meningitis, pneumonija, apscesi pojedinih organa) – najčešći izazivač je S. choleraesuis, ređe se izoluju i druge vrste salmonela. Posle oralne infekcije, bakterije odmah prodiru u krv i pojedine organe, gde izazivaju žarišne infekcije.
  • enterokolitisi (salmoneloze u užem smislu reči, toksiinfekcije) – najučestaliji oblik. Obično su uzrokovani S.enteritidis i S.typhimurium. Bolest se karakteriše simptomima od strane intestinalnog trakta, a bacili ne prodiru u krv.

Mikrobiološka dijagnostika

Mikrobiološkim isipitivanjem otkriva se uzročnik u hemokulturi, stolici, mokraći. Znatno ređe se salmonele mogu izolovati iz žuči, likvora, kostne srži. Za serološku dijagnozu se koristi Widal - ova reakcija aglutinacije.

Lečenje

Smatra se da je terapiju antibioticima potrebno sprovoditi samo kod sistemskih salmoneloza (enterične groznica i septikemija), dok je za lečenje enterokolitisa dovoljna samo simptomatska terapija (nadoknada tečnosti i elektrolita). Od antibiotika najviše se koriste ampicilin, hloramfenikol i trimetoprim - sulfometoksazol.

 Komentari: 0 | Pogledajte komentare Pošaljite komentar