Ocenite:
  • 58
(3.14 / 58)

Reumatska groznica

Reumatska groznica se ubraja u grupu zapaljenskog reumatizma i njeno glavno obeležje je sistemski karakter. Može zahvatiti vezivno tkivo  u raznim delovima organizma, ali se najčešće manifestuje na zglobovima i srcu. Reumatska groznica je hronično oboljenje sa akutnim početkom i ponavljanim egzacerbacijama.

Uzrok nastanka

Bolest se javlja 2 do 3 nedelje posle preležane akutne infekcije gornjeg dela organa za disanje izazvane beta hemolitičkim streptokokom grupe A.Hemolitički streptokok nije neposredan specifični uzročnik bolesti, već svojim prisustvom senzibiliše organizam, odnosno dovodi  do stvaranja antitela protiv ovog streptokoka i time omogućava pojavu bolesti posle latentnog intervala od 2 do 3 nedelje.

Kao predisponirajući faktori navode se naslednost i konstitucija, uslovi života i rada (vlaga, zagušljivost, prenatrpanost, blizak kontakt), klimatski i geografski faktori (hladna i vlažna klima), sezonska pojava (rano proleće i kasna jesen), životno doba (školsko doba).

Klinička slika

Klinički simptomi i znaci zavise od toga koji je organ ili sistem zahvaćen bolešću. Opšti simptomi su karakteristični za zapaljenski proces u organizmu i to su: povišena telesna temperatura, ubrzan rad srca, opšti zamor i malaksalost, gubitak apetita sa opadanjem u težini, znojenje, glavobolja, krvavljenje iz nosa, povraćanje.

U lokalizovane reumatske manifestacije spadaju:

  • Migrirajući poliartritis - karakteriše ga zahvaćenost većih zglobova, najčešće kolena, skočnih zglobova, lakata, zglobova ručja i ramena.Nalaz na zahvaćenim zglobovima ima svoje karakteristike zapaljenja: jak bol, otok, crvenilo, toplotu i ograničenost pokreta. Promene na zglobovima imaju migratorni-šetajući karakter,odnosno zahvataju jedan zglob, a zatim se na tom zglobu povlače a javljaju na drugom, nekada na više zglobova.
  • Reumatski karditis - zapaljenski proces koji može da zahvati miokard, endokard ili perikard, ili kombinaciju svih kada se radi o pankarditisu.Najčešći simptomi su izrazit zamor, malaksalost, znojenje, gubitak apetita, gušenje, kašalj, bol u grudima i u ekstremitetima. Fizički znaci zavise od stepena srčane insuficijencije i obično se zapažaju ubrzano disanje, ubrzan rad srca, ortopneja (posebna vrsta otežanog disanja kada bolesnok zauzima polusedeći položaj), mukli srčani tonovi, nabrekle vene vrata, uvećana jetra, otok lica i potkolenica.
  • Chorea minor - reumatski alergični encefalitis (zapaljenje mozga). Javlja se češće kod devojčica između 5. i 15. godine.Razvija se postepeno,sa pojavom nervoze deteta, ispoljenom nesanicom, razdražljivošću, noćnim mokrenjem. U daljem toku se javljaju nekoordinisani pokreti, otežan govor, dete pravi grimase, koluta očima, teško prima hranu i vodu.I pored dramatične slike dobro reaguje na lečenje i prolazi bez posledica.
  • Potkožni reumatski čvorići - javljaju se kod najtežih oblika i znak su loše prognoze.To su čvrsti, bezbolni čvorići na ekstenzornim površinama zglobova kolena lakata, lopatica, potiljka i na ispupčenim delovima torakalnih i lumbalnih pršljenova.
  • Erythema marginatum ili annulare - specifična kožna promena koja je bleda u centru, a rubovi su kružni ili vijugavi, obično se javlja na trupu i gornjim ekstremitetima, nikada na licu. Pošto je ovaj eritem prolazan, promenljiv, neupadljiv, treba ga pažljivo tražiti jer se smatra patognomoničnim znakom.

Dijagnoza

Postavlja se na osnovu anamneze, kliničkog pregleda, laboratorijske analize - sedimentacija je ubrzana,povećan je broj belih krvnih zrnaca i povećana je koncentracija fibrinogena.U serumu se nalaze antitela i to povećan je ASO titar.

Lečenje

U slučajevima kada srce nije zahvaćeno, neophodno je ležanje sedam ili više dana i primena penicilina i salicilata. Kada je reumatskim procesom zahvaćeno srce neophodno je duže mirovanje i penicilin i salicilati a kada je srce uvećano uključuju se i kortikosteroidi. 

 Komentari: 2 | Pogledajte komentare Pošaljite komentar
 

Bolesti koje počinju slovom:


Pretraga po ključnoj reči:


  

Kategorije bolesti

Bolesti mišićno koštanog i vezivnog tkiva (Reumatologija)