Ocenite:
  • 39
(2.64 / 39)

Retroperitonealna krvarenja i hematomi

Retroperitonealna krvarenja i hematomi


Retroperitonealna krvarenja i hematomi su najčešće traumatskog porekla. Predstavljaju tešku komplikaciju povreda trbuha, sa mortalitetom od 40% do 70%. Ređe nastaju usled predoziranja antikoagulantnih lekova, rupture aortne aneurizme ili kao posledica translumbalne kateterizacije abdominalne aorte ili vene cave inferior.

Klinička slika

Pacijenti sa retroperitonealnim hematomom se žale na bolove u trbuhu, slabinama ili leđima. Prisutni su manje ili više izraženi znaci hipovolemijskog šoka. Nakon 24 časa od povrede, javljaju se ekhimoze i petehije (podlivi i tačkasta krvarenja po koži) u slabinskom predelu. Laboratorijski nalazi pokazuju, najčešće, sniženi hematokrit i hematuriju.

Dijagnoza

Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, objektivnog pregleda, laboratorijskih nalaza, nativne grafije abdomena i karlice, CT-a (kompjuterizovana tomografija).

Lečenje

Lečenje je hirurško. Zbrinjavanje zavisi od mehanizma povređivanja, opšteg stanja pacijenta, anatomske lokalizacije i ekstenzivnosti hematoma.

 Komentari: 0 | Pogledajte komentare Pošaljite komentar