Ocenite:
  • 45
(2.87 / 45)

Rejov sindrom

Reyov sindrom karakteriše pojava masne jetre i encefalopatija (oštećenje mozga) u dece do 15 godina starosti.

Uzrok nastanka

Uzrok bolesti nije poznat. Navode se toksični agensi, salicilati (aspirin!) i virusi.

Klinička slika

Bolest počinje znacima respiratorne infekcije, sa upornim povraćanjem i razvojem stupora (poremećaj svesti), generalizovanih konfuzija i kome.

Dijagnoza

Postavlja se na osnovu anamneze, pregleda, ultrazvuka - jetra je uvećana sa karakterističnim histološkim promenama. U laboratorijskim testovima dominira povećana aktivnost transaminaza u serumu, snižen nivo šećera u krvi, povišenje amonijaka u serumu i metabolička acidoza.

Lečenje

Sastoji se od davanja infuzija glukoze i sveže smrznute plazme, i u merama za suzbijanje edema mozga (infuzije manitola).

Prognoza

Bolest je vrlo ozbiljna, a smrtnost dostiže 50%.

 Komentari: 0 | Pogledajte komentare Pošaljite komentar