Ocenite:
  • 38
(2.53 / 38)

Rak tela materice (Karcinom endometrijuma)

Uzrok nastanka


Uzrok nastanka nije poznat. Rizičnim faktorima za pojavu ovog karcinoma smatraju se gojaznost, hipertenzija (povišen krvni pritisak) i dijabetes. Neplodnost je takođe jedan od faktora .

Histološka klasifikacija

G1: dobro diferentovan tip

G2: srednje diferentovan tip

G3: slabo diferentovan tip

Ova histološka klasifikacija je vrlo značajna za prognozu bolesti. Najčešće se javlja srednje, pa dobro diferentovan tip.

Klinička slika


Abnormalno krvarenje, bolovi, gubitak u težini i sve vrste izmenjenog sekreta. Krvarenje se javlja u oko 90% slučajeva i glavni je simptom. Javlja se relativno rano, što je povoljno za ranu dijagnozu ovog tumora. Kod starijih žena ovaj simptom može da izostanje zbog srastanja spoljašnjeg materičnog ušća, ali se ranije javljaju bol i napetost u donjim partijama trbuha zbog nakupljanja uterusnog (materičnog) sadržaja, što ženu natera na pregled.

Način širenja


Direktnim širenjem infiltriše zid materice do seroze, ide prema cerviksu (vratu materice), vagini, u bočna parametrija i tube, pa u jajnike. Limfogeno se širi u paraaortalne i pelvične limfne žlezde. Hematogeni put vodi u jetru, pluća i koštani sistem.

Dijagnoza


Dijagnoza se postavlja frakcioniranom eksplorativnom kiretažom. U 75% slučajeva dijagnoza se postavlja u prvom stadijumu.

Lečenje

Hirurško lečenje-klasična abdominalna ili vaginalna histerektomija.

Zračno lečenje-intrakavitarna i transkutana rendgen i kobalt terapija.

Hormonsko lečenje-visoke doze progesterona.

Prednost ima hirurška terapija.

 Komentari: 2 | Pogledajte komentare Pošaljite komentar
 

Bolesti koje počinju slovom:


Pretraga po ključnoj reči:


  

Kategorije bolesti

Maligne bolesti i tumori