POSTAVITE PITANJE LEKARIMA

Moje ime je (opciono):
Moj email je*:
Moj pol je*(označite polje):
Godina mog rođenja je*:
Zemlja*:
Poštanski broj i mesto*:
Izaberite oblast*:

Ukoliko postoji potreba dodajte sliku uz vaše pitanje:

Odaberite datoteku
Ne želim da moji podaci budu vidljivi na sajtu stetoskop.info

Prof. dr Aleksandar Simić

Oblast: Hirurgija

Biografija:


Kretanje u službi:


Od 2015 – Zamenik direktora. Klinika za digestivnu hirurgiju – Prva hirurška, Klinički centar Srbije
Od 2015 – Načelnik programa minimalno invazivne hirurgije Klinike za digestivnu hirurgiju – Prva hirurška
Od 2010 – Načelnik Odeljenja, Odeljenje za funkcionalnu dijagnostiku i interventnu endoskopiju, Klinika za digestivnu hriurgiju – Prva hirurška, Klinički centar Srbije.
Od 1996 - Specijalista hirurg. Radni odnos na neodređeno vreme. Centar za hirurgiju jednjaka I želuca, Prva hirurška klinika, Institut za bolesti digestivnog sistema, Klinički centar Srbije.
1992 - 1996. Lekar na specijalizaciji. Prva hirurška klinika, Institut za bolesti digestivnog sistema, Klinički centar Srbije.

Akakdemska zvanja:


2014 - Vanredni professor, uža naučna oblast Hirurgija sa anesteziologijom (opšta hirurgija), Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.
2009 - 2014. Docent, uža naučnu oblast Hirurgija sa anesteziologijom (opšta hirurgija), Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.
1998 – 2009. Asistent, uža naučnu oblast Hirurija sa anesteziologijom (opšta hirurgija), Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.

Obrazovanje:


2007. Doktorska disertacija. „Procena efikasnosti antirefluksnih hirurških procedura kod bolesnika sa poremećajem donjeg ezofagealnog sfinktera” Medicinski fakultet Univeziteta u Beogradu.
1998. Magistarski rad. “Značaj duodenogastričnog refluksa kod bolesnika sa erozivnim ezofagitisom” Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.
1996 - 1998. Magistarske studije na smeru Digestivni sistem, Medicinski fakultet Univeziteta u Beogradu.
1992 - 1996. Specijalizacija iz opšte hirurgije. I hirurška klinika, Institut za bolesti digestivnog sistema, KCS.
1990 - 1991. Lekarski staž - Klinike Medicinskog fakulteta u Beogradu.
1984 – 1990. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu. Diplomirao u roku sa prosečnom ocenom 9,36
Osnovno i srednje obrazovanje u Beogradu, OŠ “Radoje Domanović” i X Beogradska gimnazija.

Članstvo u rukovodećim organizacijama:


2015 – Zamenik direktora. Klinika za digestivnu hirurgiju – Prva hirurška, Klinički centar Srbije
2017 – član Komisije za kontrolu i unapređenje nastave na engleskom jeziku.
2013 – . Član Komisije za kontrolu nastave, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
2011 - 2012. Član Stručnog kolegijuma Kliničkog centra Srbije.
2009 – Član Programskog saveta Centra za kontinuiranu medicinsku edukaciju, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Stručna usavršavanja u inostranstvu:


2011. Postdiplomski kurs „ The Surgeon in the Management of Gastric and Esophageal diseases“. The Society for Surgery of the Alimentary tract Maintenance of Certification Course, Chicago, Illionois, SAD.
2005. Kurs “Minimally invasive operating techniques in visceral surgery”, European Surgical Institute. Hamburg, Nemačka.
2001. Postdiplomski kurs “Esophageal function testing – what the GI surgeon needs to know”, American College of Surgeons. 87th Annual Clinical Congress, New Orleans, Louisiana, SAD.
2001. Odeljenje za hirurgiju gornjeg digestivnog trakta, Univerzitet Južna Kalifornija, Los Anđeles, SAD. Načelnik Prof. dr Tom DeMeester.
2000. Odeljenje abdominalne, vaskularne i torakalne hirurgije Vinzenz Pallotti bolnica, Keln, Nemačka.
1988. Odeljenje abdominalne i opšte hirurgije, Univerzitet Ilinois u Čikagu, SAD. Profesor dr Loyd M. Nyhus.

Nagrade i stipendije:


2016. Počasni inostrani član Brazilskog udruženja digestivnih hirurga (FCBCD), Sao Paolo, Brazil.
2011. Dobitnik Nagrade Časopisa za gastrointestinalnu hirurgiju za najbolji rad u 2010. godini.
2009. Dobitnik Nagrade grada Beograda za medicinu za 2008. godinu
2007. Počasni član Instituta za digestivni sistem Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brazil.
2005. Počasni inostrani član Brazilskog udruženja hirurga (FCBC), Rio de Janeiro, Brazil.
2000. Dobitnik svetske nagradne stipendije Medjunarodnog udruženja za bolesti jednjaka, Tokijo, Japan
1999. Pobednik Konkursa Zadužbine Andrejević, sa sedištem u Beogradu, za najbolje magistarske radove.
1988. Dobitnik Univerzitetske nagrade grada Beograda iz oblasti medicine

Članstvo u profesionalnim udruženjima:


Centralno i istočno evropsko udruženje za studije Barrett-ovog jednjaka (CEABE) - predsednik
Brazilsko udruženje digetsivnih hirurga (CBCD) – počasni član
Američko udruženje za hirurgiju alimentarnog trakta (SSAT)
Brazilsko udruženje hirurga (CBC) - počasni član
Internacionalno udruženje za bolesti jednjaka (ISDE)
Evropsko udruženje ezofagologa (ESE)
Svetska organizacija za specijalizovane studije za bolesti jednjaka (OESO)
Udruženje endoskopskih hirurga Srbije (UEHS) - podpredsenik
Udruženje kardio-torakalnih hirurga Srbije
Sekcija grudnih hirurga Srpskog lekarskog društva
Srpsko lekarsko društvo (SLD)

Članstvo u profesionalnim udruženjima:


Pet stručno-naučnih monografija
10 poglavlja u knjigama i udžbenicima
17 radova u časopisu indeksiranom u CC ili SCI
31 rada indeksiranih u Medline-u i 17 radova u celosti u stručnim časopisima i zbornicima kongresa.
107 radova kao izvodi u zbornicima medjunarodnog skupa i 57 u zbornicima nacionalnih skupova.
Oko pedeset predavanja po pozivu na svetskim medjunarodnim stručnim sastancima
Ukupno 244 stručne i naučne publikacija.

Oblasti istraživanja, dijagnostike, endoskopskog i hirurškog lečenja:


Dijagnostika oboljenja gornjeg digestivnog trakta
Gornja fleksibilna endoskopija
Ezofagealna manometrija
24 časovna pH – impedanca jednjaka
Intrerventna endoskopija gornjeg digestivnog sistema
Rigidne i pneumatske dilatacije
Endoskopske polipektomije
Perkutana endoskopska gastrostoma (PEG)
Endoskopska ablacija metaplastične Barrett-ove sluzokože jednjaka – HALO sistem BARRX
Minimalno invazivna hirurgija benignih oboljenja gornjeg digestivnog trakta
Ahalazija
Gastrezofagealna refluksna bolest
Hernije hijatus jednjaka
Barrett-ov jednjak
Divertikulumi jednjaka
Funkcionalna obojenja tela jednjaka
Ulkusi želuca i duodenuma