Ocenite:
  • 31
(2.77 / 31)

Prelomi vrata butne kosti (Fractura colli femiris)

Prelomi vrata butne kosti najčešće nastaju pri padu na kuk. Najčešće se sreće kod osoba preko šezdesete godine života kod kojih pored traume značajnu ulogu ima i prisutna osteoporoza. Kod mladih osoba prelom vrata butne kosti nastaje pod dejstvom snažne traume (saobraćajne nesreće).


Klinička slika

U kliničkoj slici dominira bol u predelu kuka koji se pojačava pri pokušaju pokretanja ekstremiteta. Pored bola prisutna je i funkcionalna nemoć. Bolesnik ne može aktivno da podigne povređeni ekstremitet i odvoji petu od podloge. Kada je u pitaju dislocirani prelom karakteristični znaci su: noga se nalazi u spoljnoj rotaciji preko 45 stepeni, postoji skraćenje povređene noge i noga se nalazi u addukciji u odnosu na horizonatalno položenu karlicu.


Dijagnoza

Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, objektivnog pregleda, a potvrđuje se rendgenskim snimcima (antero-posteriorni i profilni snimak).


Lečenje

Nedislocirani prelomi vrata butne kosti se leče neoperativno imobilizacijom u gipsu 3 do 4 meseca. Dislocirani prelomi se leče operativno, kod mlađih osoba se sastoji iz unutrašnje fiksacije, a kod starijih iz primarne artroplastike (ugradnja veštačkog zgloba kuka). Kod vrlo starih osoba se preporučuje ugradnja parcijalne endoproteze zgloba kuka.

 Komentari: 3 | Pogledajte komentare Pošaljite komentar