Ocenite:
  • 24
(2.42 / 24)

Prelomi prednjeg karličnog prstena (Fractura ossis pubis)

Prelomi prednjeg karličnog prstena su najčešće izolovani prelomi pubične ( fractura ossis pubis) ili išijadične kosti (fract ossis ischi) ili što je ređe prelom prednjeg prstena može biti odlomljen u vidu leptira kada su zahvaćene obe pubične kosti ili jedna pubična kost i sedalna kost obostrano.

Uzrok nastanka

Prelomi karličnog prstena nastaju u saobraćajnim nesrećama i prilikom pada.

Klinička slika

U kliničkoj slici dominira bol na mestu preloma, kao i bol pri pokretima tela i nogu. U slučaju preloma na jednom nivou, moguć je hod povređenog.

Dijagnoza

Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, objektivnog pregleda, a potvrđuje se rendgenskim snimcima.

Lečenje

Lečenje je uglavnom neoperativno i podrazumeva mirovanje u postelji tri do šest nedelja uz analgetsku i antiagregacionu terapiju.

 Komentari: 1 | Pogledajte komentare Pošaljite komentar
 

Bolesti koje počinju slovom:


Pretraga po ključnoj reči:


  

Kategorije bolesti

Hirurška stanja sa ortopedijom