Ocenite:
  • 24
(3.04 / 24)

Prelomi olekranona (Fractura olecrani)

Olekranon predstavlja gornji okrajak ulne – podlaktne kosti.


Uzrok nastanka

Prelom olekranona najčešće nastaje padom na savijeni lakat.


Klinička slika

U kliničkoj slici dominira otok zadnje strane lakta i palpatorno bolna osetljivost. Bolesnik nije u mogućnostii da opruži lakat. Prelom je najčešće poprečan.


Dijagnoza

Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, objektivnog pregleda, a potvrđuje se rendgenskim snimcima.


Lečenje

Nedislocirani prelomi se leče imobilizacijom nadlaktnom gipsanom longetom u flektiranom položaju lakta. Dislocirani prelomi se leče operativno osteosintezom.

 Komentari: 0 | Pogledajte komentare Pošaljite komentar
 

Bolesti koje počinju slovom:


Pretraga po ključnoj reči:


  

Kategorije bolesti

Hirurška stanja sa ortopedijom