Ocenite:
  • 26
(2.62 / 26)

Prelomi glave butne kosti (Fractura capitis femoris)

Prelomi glave butne kosti su retki i najčešće su udruženi sa prelomom acetabuluma i iščašenjem zgloba kuka.


Klinička slika

U kliničkoj slici dominira iščašenje kuka. Kao komplikacije mogu da nastanu aseptična nekroza glave butne kosti i posttraumatska artroza.


Dijagnoza

Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, objektivnog pregleda, rendgenskih snimaka i kompjuterizovane tomografije (CT).


Lečenje

Neophodna je hitna repozicija. Ukoliko nema dislokacije preloma glave butne kosti i acetabuluma, lečenje se sprovodi neoperativno, skeletnom ekstenzijom i rasterećenjem. Kod složenih preloma lečenje se sprovodi operativno repozicijom fragmenata i njihovom fiksacijom.

 Komentari: 0 | Pogledajte komentare Pošaljite komentar