Ocenite:
  • 19
(2.79 / 19)

Prelomi distalnog okrajka tibije (Fractura cruris partis distalis tibiae intraarticularis )

Prelomi distalnog okrajka tibije (fractura cruris partis distalis tibiae intraarticularis ) pripadaju grupi intraartikularnih preloma.


Uzrok nastanka

Ovi prelomi najčešće nastaju pri padu sa visine na stopalo, pri čemu se sila prenosi vertikalno naviše i talus ( skočna kost) deluje kao klin o koji se lomi okrajak tibije. Prelomi distalnog okrajka tibije mogu da nastanu i pri dejstvu sile visokog intenziteta u saobraćajnim nesrećama. Praćeni su bitnim oštećenjem mekih tkiva donjeg dela potkolenice i skočnog zgloba.


Klinička slika

U kliničkoj slici dominira bol, veliki otok i deformitet skočnog zgloba i donjeg dela povređene potkolenice.


Dijagnoza

Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, objektivnog pregleda, rendgenskih snimaka (anteroposteriorna projekcija, laterolateralna projekcija i kose projekcije).


Lečenje

Kod nedislociranih preloma sprovodi se neoperativno lečenje imobilizacijom gipsanom čizmom. Bolesniku se dozvoljava hod sa štakama ali bez oslonca na povređenu nogu u naredna tri meseca. Kod dislociranih preloma operativno se vrši repozicija i fiksacija fragmenata pločicom i zavrtnjima ili Kiršnerovim iglama. Kod otvorenih preloma metoda izbora je spoljna fiksacija uz minimalnu unutrašnju fiksaciju.

 Komentari: 2 | Pogledajte komentare Pošaljite komentar