Ocenite:
  • 28
(2.71 / 28)

Prelomi dijafize tibije i fibule (Fractura diaphyseos cruris)

Prelomi dijafize tibije i fibule ( kosti potkolenice) spadaju u najčešće prelome dugih kostiju. Otvoreni prelomi potkolenice su veoma česti, češći od svih otvorenih preloma drugih kostiju.


Uzrok nastanka

Ovi prelomi nastaju kao posledica saobraćajnog i industrijskog traumatizma, određenih sportskih aktivnosti ali, i kao posledica slučajnog pada. Prelomi dijafize mogu da nastanu pod dejstvom direktne sile (udar branika automobila u predeo potkolenice) ili pod dejstvom indirektne sile (pad pri skijanju), kada do preloma dolazi usled uvrtanja i savijanja kostiju potkolenice pri padu.


Klinička slika

U kliničkoj slici dominiraju bol, otok i veći ili manji deformitet potkolenice usled dislokacije fragmenata i nastalog hematoma. Bolesnik ne može aktivno da podigne nogu od podloge, a svaki pasivni pokret je bolan. Pri pasivnim pokretima povređene potkolenice čuju se krepitacije. Pod direktnim dejstvom sile visokog intenziteta nastaju prelomi potkolenice koji su praćeni značajnim oštećenjem ne samo koštanih, već i mekotkivnih struktura.


Dijagnoza

Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, objektivnog nalaza, a potvrđuje se se radiografijom u dva pravca.


Lečenje

Glavni cilj lečenja je repozicija i stabilizacija fragmenata tibije sve do zarastanja. Izbor metode lečenja preloma potkolenice određuje stepen oštećenja mekih tkiva. Kod povreda potkolenice koje su nastale dejstvom sile visokog intenziteta sa teškim oštećenjem mekih tkiva, metoda izbora u lečenju je spoljna fiksacija. Neoperativno lečenje preloma potkolenice se sprovodi funkcionalnim gipsom za hod. Operativno lečenje zatvorenih preloma potkolenice ogleda se u repoziciji i fiksaciji fragmenata prelomljene kosti metodama unutrašnje ili spoljašnje fiksacije.

 Komentari: 6 | Pogledajte komentare Pošaljite komentar