Ocenite:
  • 27
(2.82 / 27)

Prelomi acetabuluma

Acetabulum je čašica, jama karlične kosti, koja čini zglob kuka. Prelomi acetabuluma najčešće nastaju u saobraćajnim nesrećama. Pri sudaru, flektirano koleno vozača ili suvozača udara u instrument tablu i sila se prenosi na glavu butne kosti koja lomi pojedine delove acetabuluma. Bočni udar u trohanter može da dovede do preloma dna acetabuluma i ulaska glave butne kosti u malu karlicu – centralna luksacija.


Klinička slika

U kliničkoj slici dominira jak bol u predelu povređenog kuka, kao i znaci traumatskog šoka. Ova povreda je česta u sklopu politraume.


Dijagnoza

Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, objektivnog pregleda, a potvrđuje se rendgenskim snimcima, kompjuterizovanom tomografijom (CT) i magnetnom rezonancom.


Lečenje

Kod nedislociranih i manje dislociranih preloma lečenje se sprovodi konzervativno longitudinalnom skeletnom trakcijom. Dislocirani prelomi se leče operativno repozicijom i fiksacijom fragmenata zavrtnjima ili pločicom i zavrtnjima. Lečenje se nastavlja skeletnom trakcijom radi rasterećenja zgloba kuka. Oslonac na nogu povređene strane dozvoljava se tek nakon šest meseci.

 Komentari: 2 | Pogledajte komentare Pošaljite komentar
 

Bolesti koje počinju slovom:


Pretraga po ključnoj reči:


  

Kategorije bolesti

Hirurška stanja sa ortopedijom