Ocenite članak:
 • 52
(2.94 / 52)

Pravilan fizički razvitak


Autor: dr sci.med. Milorad Jerkan    

pravilan-fizički-razvitak

Razvijenost muskulature ocenjujemo na osnovu ekstremiteta, muskulaturne reljefnosti, kao i njene elastičnosti na celoj površini tela ispitanika.

Razvijenost muskulature ocenjujemo sa ocenama od 1 do 3.

ocena 1 – muskulatura slabije izražene reljefnosti sa karakterističnim malim obimom i elastičnošću,      
ocena 2 – muskulatura, elastičnost i obim srednje razvijen sa srednje izraženim reljefom      
ocena 3 - muskulatura sa velikim obimom dobro razvijenim mišićima koji su dovoljno elastični i čvrsti i sa jasno izraženim reljefom.     

Ocena debljine i rasporeda masnog tkiva – debljina masnog tkiva i njen raspored kod sportiste ima veliki značaj za postizanje dobrih sportskih rezultata. Pri procenjivanju polazimo od izgleda kože sportiste koja može biti: čista, glatka, vlažna, elastična itd.

Potkožno masnog tkiva ocenjujemo sa različitog aspekta: kod sportiste procenu vršimo na osnovu sporta kojim se bavi. Ako su u sportskoj igri dominantni gornji ekstremiteti poželjno je da potkožno masno tkivo bude manje ili obrnuto ako su donji ekstremiteti dominanti  potreban je manji odnos potkožnog masnog tkiva. Bitno je naglasiti da povećane vrednosti masnog tkiva ni na jednom delu tela nije poželjna a naročito kod sportistea, posebno treba biti obazriv sa potkožnim masnim tkivom trbuha koji je kod svih sportista važan, jer jačina (izraženost) trbušne muskulature sprečava veći broj povreda.

Gojaznost koja se javlja u periodu predpuberteta i puberteta  najčešće je konstitucionalne prirode a manje hormonskog dizbalansa. Masno tkivo u početnom razvoju je pravilno raspoređeno da bi kasnije došlo do nagomilavanja oko pojasa (najviše i najčešće po našim istraživanjima Jerkan, 2003.godina) u predelu m.oblicvusa externusa et internusa, bedara i kukova.
Naglom promenom težina može da dođe do niza poremećaja, a najčešće su na udaru donji ekstremiteti. Nisu retki ni hormonski poremećaji. Dolazi do promene psihičkog stanja deteta u ovom periodu koje trajno može da ga odvoji od sporta i da neke reverzibilne osobine prevede u trajne ireverzibilne. Period puberteta je karakterističan i po naglom rastu telesne visine koja je obično praćena i rastom telesne mase. Ako nastane neravnoteža i gubitak apetita javlja se mršavost a to se često objašnjava poremećajem u lučenju endokrinih žlezdi i raznim psihičkim konfliktima.

Sem kod sportista debljina i raspored masnog  potkožnog tkiva različita je. U zavisnosti od pola uzrasta sredine karaktera ishrane  profesije različito se javlja. Da bi se pravilno procenila uhranjenost dati su određeni kriterijumi:
 • slabo izražena uhranjenost – česta je kod dobro utreniranih sportista a podrezumeva malo ili neznatno prisustvo masnog tkiva,
 • umereno izražena uhranjenost – prisustvo sloja masnog tkiva ravnomerno raspoređeno po celom telu,
 • obilno uhranjena osoba – sa jasno izraženim masnim tkivom –debela osoba.
Lokalizacija po celom telu a najčešće oko struka, kukova i na trbuhu. Kod žena najčešće lokalizacija je oko struka, trbuha i normalan-razvojna donjim ekstremitetima. Kod muškaraca u gornjim delovoma tela na trbuhui bedrima, na licu se retko sreće ako postoji onda je najčešće u predelu podbratka.

Somatoskopijom u periodu rasta treba određivati i stadijum polnog sazrevanja. Kod dečaka se određuje na osnovu kosmatosti genitalnog predela i pazušnih jama, a kod devojčica pored gore navedenog još i praćenjem razvoja  grudnih žlezdi i registrovanjem početka menstrualnog ciklusa.

Biološka zrelost po Taneru – predstavlja praktičnu primenu somatoskopije u određivanju biološke zrelosti, odnosno biološke starosti, a u školi i u sportu se primenjuje pri prvom kontaktu trenera i profesora fizičkog vaspitanja sa  budućim sportistom. Osobe, odnosno sportisti koji su istog kalendarskog godišta ne moraju da imaju parametre iste biolške zrelosti. Često srećemo prilikom pregleda pozitivnu biološku zrelost koja može da bude 1 do 2 godine u plusu i tada govorimo o akcelerantima i u minusu od 1 do 2 godine. Tada govorimo o osobama retardiranim u razvoju. Značaj ovog ispitivanja je suštinska jer nam pomaže u selekciji sportista po sportovima, odnosno profesorima fizičkog omugućavaju da nastavni plan lakše sprovedu imajući u vidu biološku zrelost deteta.

Sa anatomskog stanovišta biološku zrelost posmatramo prema okoštavanju jezgra i veličine epifizarnih pukotina na osnovu rendgen snimaka, elektromagnetne rezonance i drugih radioloških metoda. Sve ovo ima i svoje nedostatke jer zračenje mladog organizma nije preporučljiv zbog daljeg biološkog razvoja.

Iz ovog, a i iz praktičnih razloga, opredelili smo se za metodu poTaneru, koja se zasniva na principu procene nivoa razvoja maljavosti na pojedinim delovima tela muškaraca i žena. Ujedno ovom metodom ocenjivali smo razvoj polnih organa kod muškaraca, a kod žena nivo razvoja grudi i godine prve menstruacije (menarhe). Ocenu maljavosti vrše kvalifikovana lica.

Aksilarnu (pazušnu) maljavost određujemo ocenama od 1. do 3.
 • ocenom jedan – ocenjujemo osobe koje u aksilarnoj  – pazušnoj jami nemaju malja,
 • ocena dva – dajemo osobama sa retkim tamnim prebojenim maljama u pazušnoj jami koje mogu biti neznatno uvijene,
 • ocena tri  – maljavost koja ispunjava skoro ili potpuno pazušnu jamu, odnosno maljavost koja odgovara zreloj osobi.
Kod pubične maljavosti posebno ocenjujemo osobe muškog pola, a posebno osobe ženskog pola. Ovu maljavost kod osoba oba pola ocenjujemo sa ocenama od 1. do 5.
 • ocenom jedinica – ocenjujemo osobe oba pola koje nemaju maljavost u pubičnoj regiji. Malje su identične kao na celoj površini trbuha,                                                                                                                                                        
 • ocenom dva – retke tamnije prebojene, prave ili neznatno savijene koje se kod žene nalaze duž labije vulve. Kod muškarca ove malje su raspoređene oko korena penisa,
 • ocenom  – tri malje su oštre i uvijene i raspoređene nešto šire kod žene u predelu pubisa, a kod muškarca oko korena penisa,
 • ocenom  – četri  – kod žene i muškarca maljavost je prekrila veći deo pubisa, a kod muškarca ne prelazi na butine,
 • ocenom  –  pet  ocenjujemo maljavost kao kod odraslih osoba. Kod žena potpuno pokriva pubični predeo, a ravnom linijom se prostire prema pupku. Kod muškarca ceo predeo pubisa je prekriven i širi se prema butinama i pupku.
Razvoj polnih organa kod muškarca ocenjujemo ocenama od 1 do 5.
 • ocenom jedan – penis je veličine malog deteta a skrotum glatke ružićaste prebojene kože,
 • ocenom dva – penis je nešto malo duži, u odnosu na ocenu jedinica  ima naznačen glans (glavu) penisa. Skrotum je tamnoružičaste kožne prebojenost
 • ocena tri – penis je i po dužini ipoobimu veći, glans je formiran, a skrotum je malo naborane kože sa tamnijim pigmentom,
 • ocena četri – po dužini penis je nešto ispod donje ivice skrotuma, glava penisa je jasno formirana i značajno većeg obima naborane sluzokože sa tamno pigmentovanim skrotumom,
 • ocena pet – penis je formiran kao kod odrasle osobe, dužinom doseže do donje ivice skrotuma, a obim je veći od prethodno ocenjenog. Skrotum je znatno naboran a koža je tamno pigmentovane boje.
Razvoj grudi kod žene ocenjuje se od 1. do 5.
 • ocena jedan – to su grudi kao i kod dece muškog pola bez bitnijih razlika,
 • ocena dva  – ovom ocenom ocenjujemo grudi u začetku. Grudne papile su podignute bez jasnih granica  u odnosu na okolinu, a ima oblik kao mali brežuljak,
 • ocena tri  –  povećane grudi i areola, ali nema jasnih podela njihovih kontura (naznake bradavice),
 • ocena četri – postoji areola i papila, a formira se sekundarni brežuljak iznad nivoa grudi. Grudi se jasno odvajaju od okoline,
 • ocena pet – odgovaraju grudima odrasle zrele osobe. Papile dojke su jasno oformljene,a grudi dobijaju konačnu konturu. Razvoj grudi na ovom nivou je jasno naznačen i odvojen od okoline.

Kontakt forma

Poruka je uspešno poslata

 Komentari: 0 | Pogledajte komentare | Pošaljite komentar Postavite pitanje lekaru