Ocenite:
  • 18
(2.83 / 18)

Povrede vratnog dela kičmenog stuba

Povrede vratnog dela kičmenog stuba su relativno česte i oko 20% povreda kičmenog stuba se dešava u ovoj regiji.


Uzrok nastanka

Ove povrede najčešće nastaju u saobraćajnim nesrećama, padovima sa visine i skokovima u vodu na glavu.


Klinička slika

Klinička slika zavisi od težine povrede, odnosno da li je prilikom povrede vratne kičme došlo do nervnih lezija ili je u pitanju samo povreda koštanih elemenata. Kod povreda koje nisu praćene nervnim lezijama u kliničkoj slici se javlja otežana pokretljivost vrata i umereni bolovi. Kod luksacionih povreda vratne kičme, glava je nakrivljena na jednu stranu i izrotirana. Takođe, može biti pomerena – isturena napred ili nazad tako da se dobija utisak da je nasela na zadnji deo vrata. Prisutan je spazam vratnih mišića.
Visoke povrede kičmene moždine na nivou prvog i drugog vratnog pršljena brzo dovode do smrtnog ishoda zbog povrede produžene moždine i ugroženosti centra za disanje.
Teške povrede kičmene moždine koje nastaju pri luksacijama vratne kičme na nivou od trećeg do sedmog vratnog pršljena dovode do motorne i senzitivne oduzetosti ispod nivoa povrede. U kliničkoj slici je prisutna kvadriplegija – oduzetost ekstremiteta. Prisutna je oduzetost sfinktera. Disanje je veoma oslabljeno. U slučajevima blaže oduzetosti (kvadripareza) postoji sklonost ka oporavku.


Dijagnoza

Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, detaljnog pregleda, rendgenskih snimaka, kompjuterizovane tomografije (CT), magnetne rezonance i elektromiografije.


Lečenje

Povređeni se pri izvlačenju sa mesta nesreće uvek drži za glavu i ramena čime se isključuje pomeranje vrata. Lečenje obuhvata repoziciju iščašenog ili repoziciju polomljenog pršljena. Ovakvi terapijski postupci se sprovode trakcijom preko lobanje ili operativnom fiksacijom. Cilj lečenja je da se kod neoduzetih bolesnika prevenira oduzetost, a kod oduzetih spreči dalje oštećenje kičmene moždine. Zbog gubitka kontrole sfinktera potrebno je plasirati kateter, a ukoliko je disanje ugroženo uraditi traheostomiju. Neophodna je prevencija dekubitusa.

 Komentari: 2 | Pogledajte komentare Pošaljite komentar
 

Bolesti koje počinju slovom:


Pretraga po ključnoj reči:


  

Kategorije bolesti

Hirurška stanja sa ortopedijom