Ocenite:
  • 16
(2.69 / 16)

Postoperativni refluks gastritis

Postoperativni refluks gastritis


Resekcijom želuca i uklanjanjem pilorusa želudačni patrljak je neprekidno natopljen žuči koja oštećuje sluzokožu preostalog želuca što izaziva postoperativni refluks gastritis.

Klinička slika

Klinička slika nije karakteristična i manifestuje se dispeptičnim tegobama varijabilnog intenziteta ( mučnina, gađenje, povraćanje, tišteći bolovi u epigastrijumu). Klinički nalaz je najčešće uredan.
Desetak i više godina nakon resekcije želuca povećava se učestalost težih formi gastritisa i pojava karcinoma želudačnog patrljka.

Dijagnoza

Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, objektivnog pregleda, radiološkog i endoskoposkog nalaza, biopsije i histološkog nalaza.

Lečenje

Lečenje postoperativnog refluks gastritisa se zasniva na zaštiti i stimulaciji regerenativne sposobnosti sluzokože želudačnog ostatka. Primenjuju se prostaglandini grupe E, vitamini B grupe, kod sideropenijske anemije preparati gvožđa i folne kiseline.

 Komentari: 0 | Pogledajte komentare Pošaljite komentar