Ocenite:
  • 39
(2.49 / 39)

Postiradijacioni Kolitis

Postiradijacioni kolitis predstavlja oštećenje dela creva usled primene zračne terapije.

Uzrok nastanka

Težina radiogenog oštećenja creva zavisi od vrste zračenja (rendgensko zračenje, zatim radijum i kobalt), visine aplicirane doze, dužine trajanja serije zračenja i od individualne osetljivosti tkiva. Oštećenja creva zračenjem karakteriše sprečavanje mitoze ćelija što dovodi do poremećaja u sazrevanju i reepitelizaciji ćelija crevnog epitela.

Klinička slika

U akutnom stadijumu, neposredno posle zračenja, pojavljuju se rani simptomi i znaci (dijareje – prolivi, muka, povraćanje, a ponekada naglo izbacivanje krvi i sluzi iz creva). Simptomi se uglavnom brzo povlače, čak i bez medikamentozne terapije. Kasna simptomatologija nastaje nakon latentnog perioda od 6 meseci do 2 godine pa i više nakon završetka lečenja. Dominiraju crevne kolike, poremećeno crevno pražnjenje sa intermitentnim subkluzijama i tenezmima (naponi). Mogu nastati fistule sa susednim organima ili drugim delovima creva.

Dijagnoza

Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, objektivnog pregleda, irigografije, rektosigmoidoskopije sa biopsijom sluznice.

Lečenje

Lečenje je medikamentozno i hirurško. Medikamentozna terapija se primenjuje u lečenju akutnog radijacionog kolitisa. Bolesnicima se savetuje ishrana sa malo ostataka i bez iritativnih materija. Primenjuju se kortikosteroidi, sulfasalazin, antibiotici. Hirurška terapija je indikovana u slučajevima stenoze sa subileusom, perforacije, fistule i maligne alteracije.

 Komentari: 1 | Pogledajte komentare Pošaljite komentar