Ocenite:
  • 39
(2.38 / 39)

Porodična hiperholesterolemija

Porodična hiperholesterolemija predstavlja tip II hiperlipoproteinemne bolesti.

Uzrok nastanka

Oboljenje je nasledno, nasleđuje se autosomno dominantno. Smatra se da uzrok leži u defektu receptora na površini ćelije za vezivanje i degradaciju beta-lipoproteina.

Klinička slika

Lipidi, pre svega holesterol, talože se u tkivima pa nastaju kožni i tetivni ksantomi, na rožnjači arcus senilis, a u intimi arterija javljaju se ateromi. Ksantomi su nodularnog izgleda i najčešće zahvataju predeo oko Ahilove tetive i predeo kolena. Ateroskleroza koronarnih krvnih sudova razlog je infarkta miokarda od koga homozigoti umiru do 20. godine. U heterozigota je čest infarkt miokarda.

Dijagnoza

Postavlja se na osnovu porodične anamneze, kliničke slike i laboratorijskih analiza (povećana koncentracija beta-lipoproteina i holesterola u serumu).

Lečenje

Lečenje se sprovodi restrikcijom masti uz dodatak jonoizmenjivačkih smola. Neophodna je i povećana fizička aktivnost za održavanje metabolizma u normalnim granicama. Medikamentozno lečenje podrazumeva primenu dve grupe lekova: lovastatin i analozi koji blokiraju sintezu holesterola u jetri, i holestiramin i sinergični preparati koji prekidaju entero-hepatično kruženje žučnih kiselina.

 Komentari: 1 | Pogledajte komentare Pošaljite komentar