Ocenite:
  • 64
(2.8 / 64)

Poliurija

Poliurija je simptom kod mnogih oboljenja i označava izlučivanje mokraće u količini većoj od 3 litra u 24 sata.

Uzrok nastanka

Poliurija se javlja kod dijabetes melitusa, dijabetes insipidusa, policistične bolesti bubrega, bolesti srpastih ćelija, pijelonefritisa, amiloidoze, Sjögrenovog sindroma, mijeloma i dr.

Klinička slika

Poliuriju prate najčešće nokturija (učestalo noćno mokrenje) i kompenzatorna polidipsija (pojačana žeđ). Uz to se javljaju i simptomi osnovnog oboljenja:

Dijabetes melitus - klasični simptomi kao što su poliurija, žeđ, pomućenje vida, parestezije i slabost su manifestacije hiperglikemije i hiperosmotske diureze i prisutne su u oba tipa dijabetesa. Hronične infekcije kože, usne duplje, generalizovani pruritus, gljivični vulvovaginitis u žena i balanitis u muškaraca mogu ukazivati na postojanje dijabetesa.

Dijabetes insipidus - tri simptoma su dominantna: poliurija (prekomerno lučenje mokraće), nokturija (učestalo noćno mokrenje) i kompenzatorna polidipsija (pojačana žeđ). Kod dece se može pojaviti enureza (nevoljno mokrenje). Veličina diureze može izneti 5 - 20 i više litara za 24 sata, urin je svetle boje, male specifične težine i osmolarnosti, a bolesnik mokri svakih 30 - 60 minuta u toku dana i noći. Teška dehidratacija se javlja u slučajevima kada je mehanizam žeđi oštećen ili ako bolesnik odbija da unosi tečnost. U slučajevima dehidracije u krvi se nalazi hipernatremija, a klinički pojavljuju simptomi: glavobolja, muka, povraćanje i konfuzija. Inače, bolesnici se žale na stalan osećaj umora i pospanost, jer su prinuđeni da se tokom noći često bude zbog pijenja vode i mokrenja, a često pate i od opstipacije (zatvora) zbog skoro potpune resorpcije vode iz creva. Mogu postojati i drugi znaci oštećenja hipotalamusa (polifagija-pojačana glad, hipersomnia-pospanost, hipertermija i dr.), a u slučaju tumorske etiologije i odgovarajuća simptomatologija.

Policistični bubrezi - u oko dve trećine obolelih pritisak je povišen. Učestalost hipertenzije raste sa smanjenjem bubrežne funkcije. Bol u slabinama i trbuhu se sreće kod polovine obolelih a izazvan je cističnim uvećanjem bubrega. Akutni bol može da ukaže na krvavljenje u cisti, opstrukciju (ugruškom ili kamenom) ili infekciju (praćen temperaturom). Masivna hematurija (krv u mokraći) je prvi simptom bolesti i nastaje zbog rupture krvnih sudova zida ciste, ređe zbog kamena. Urinarna infekcija je česta, posebno kod žena. Takođe česta je i bubrežna kalkuloza zbog zastoja urina u cistama.

Bubrežna insuficijencija je progresivna. Progresija je spora, a povišen krvni pritisak je faktor koji ubrzava propadanje bubrežnog parenhima.

Dijagnoza

Postavlja se na osnovu anamneze, porodične anamneze, kliničkog pregleda, testa dehidracije, laboratorijskih analiza, ultrazvuka i CT-a.

Lečenje

Leči se osnovno oboljenje koje je uzrokovalo poliuriju.

 Komentari: 1 | Pogledajte komentare Pošaljite komentar
 

Bolesti koje počinju slovom:


Pretraga po ključnoj reči:


  

Kategorije bolesti

Bolesti bubrega i mokraćnog sistema (Nefrologija)