Ocenite:
  • 42
(2.88 / 42)

Plazmocitom (Multipli mijelom)

Uzrok nastanka


Uzrok je kao i u drugim malignim limfomoma  nedovoljno poznat. Mogući su brojni etiološki faktori kao što su infektivni, nasledni, genetski, poremećaji imuniteta, uticaj hemijskih jedinjenja, jonizujućeg zračenja i onkogenih virusa.

Klinička slika


Najčešći simptom je bol u kostima. Nastaju litičke lezije (oštećenja zbog razgradnje) kostiju, a bez stvaranja nove kosti. Mogu se razviti patološke frakture (prelomi), a oštećeni krajevi mogu stvarati pritisak na kičmenu moždinu. U 25% slučajeva ove bolesti prva tegoba može biti infekcija, i  ponavljane infekcije sa zapaljenjem pluća. Povećan je nivo kalcijuma, što je povezano sa štetnim dejstvom na bubrege i može dovesti do bubrežne insuficijencije. Javljaju se takođe umor, glavobolja i smetnje vida, muka, gađenje, povraćanje, poliurija (povećano izlučivanje mokraće), polidipsija (pojačana žeđ), što nekada vodi u dehidrataciju, konfuziju i komu a mogu nastati i oštećenja nerava. Od hematoloških poremećaja (poremećaj krvi) u 80% slučajeva prisutna je anemija, a mogući su i poremećaji zgrušavanja krvi.

Dijagnoza


Za postavljanje dijagnoze bitan je trijas simptoma: plazmocitom koštane srži, litičke lezije kostiju i prisustvo M komponente belančevina u urinu ili serumu. Od laboratorijskih analiza potrebno je uraditi kompletnu krvnu sliku, broj trombocita, aspiraciju i biopsiju koštane srži, ispitivanje urina i seruma kako bi se otkrilo prisustvo M komponente, zatim kalcijum, kreatinin i viskoznost u serumu. Određuju se i imunogloblini, a karakterističan je i nalaz slepljenih crvenih krvnih zrnaca (rulo fenomen) u perifernom razmazu.

Lečenje


Smatra se kako izlečenje u mijelomu nije moguće, pa se lečenje mora prilagoditi svakom pojedinačnom slučaju. U većini slučajeva potrebno je lečenje kroz neodređeni vremenski period. Standardno lečenje sastoji se od pulsne terapije alkilirajućim lekovima (L-fenilalanin mustard, ciklofosfamid ili hlorambucil) i pronizonom (kortikosteroid). Reakcija na terapiju prosuđuje se prema poboljšanju simptoma, smanjenju M komponente u serumu. Trajanje početnog tretmana nije određeno, ali obično je 1-2 godine, a moraju se odgovarajuće lečiti i komplikacije.

 Komentari: 7 | Pogledajte komentare Pošaljite komentar
 

Bolesti koje počinju slovom:


Pretraga po ključnoj reči:


  

Kategorije bolesti

Maligne bolesti i tumori