Ocenite:
  • 54
(2.91 / 54)

Pectus carinatum (Kokošije grudi)

Pectus carinatum predstavlja deformitet grudnog koša u vidu ispupčenih grudi.

Uzrok nastanka

Deformitet nastaje usled poremećaja mineralnog metabolizma kalcijuma, rahitisa, koji ostavljaju posledice na koštanom sistemu koji je znatno slabiji i izuzetno plastičan. Usled dejstva mišića na ovako labav sistem dolazi i do ovog deformiteta.

Klinička slika

Ovaj deformitet zbog nepravilnog položaja rebara smanjuje ventilaciju pluća i često je udružen sa deformitetima kičmenog stuba. Da bi se ovaj deformitet, kao i drugi deformiteti grudnog koša, kičmenog stuba i ekstremiteta, uspešno lečio, najvažnije je njegovo rano otkrivanje kako pri redovnim sistematskim pregledima tako i kontrolama od strane roditelja i nastavnika u školama.

Lečenje

Kada se utvrdi jedan od ili čak i dva deformiteta istovremeno, dete se upućuje na korektivnu gimnastiku. To su terapijske vežbe koje imaju za cilj ponovno uspostavljanje narušene ravnoteže između koštano - zglobnog sistema i mišića. Ukoliko to nije moguće u potpunosti, treba sprečiti dalju progresiju deformiteta. Korekcija se uglavnom svodi na kineziterapiski pristup koji obuhvata vežbe disanja, vežbe jačanja mišića ramenog pojasa, prednje strane grudnog koša....

 Komentari: 5 | Pogledajte komentare Pošaljite komentar