Ocenite:
  • 33
(2.3 / 33)

Ožiljne laringo - trahealne stenoze

Ožiljne laringo - trahealne stenoze predstavljaju suženja disajnog puta, koja nastaju kao posledica povreda ili infekcije grkljana i dušnika.

Uzrok nastanka

Uzroci nastanka stenoza mogu biti veoma različiti. Pre svega najvažnije su posttraumatske stenoze (traume mehaničkom silom, opekotine, radijacija), zatim postooperacijske stenoze (traheotomija, dugotrajna intubacija, tireotomija, parcijalne laringektomije). Stenoze posle infekcija su danas veoma retke (difterija, tuberkuloza, lues, sklerom).

Klinička slika

Glavni simptomi stenoza larinksa i traheje su dispneja ( otežano disanje) i disfonija ( poremećaj stvaranja glasa), zavisno od stepena i mesta oštećenja. Jedan od mogućih simptoma je disfagija ( otežano gutanje). Kada ožiljak zahvata samo sluzokožu, stenoza prouzrokuje samo poremećaje funkcije larinksa. Stenoze koje su zahvatile hrskavicu sa perihondrijumom imaju mnogo lošiju prognozu, jer zahvataju često kriko - aritenoidni zglob i dovode do njegove ankiloze. Takođe je kao posledica traume, moguće gnojenje i sekvestracija hrskavice larinksa.

Dijagnoza

Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, ORL pregleda (indirektna i direktna laringoskopija), radiografije larinksa i traheje.

Lečenje

Uglavnom se primenjuju endolarinksna dilatacija i hirurško odstranjenje stenoze. Koja će se metoda primeniti zavisi od mesta i stepena oštećenja larinksa, kao i od uzrasta bolesnika. Veće stenoze zahtevaju prethodnu traheotomiju i postavljanje stalnog specijalnog tubusa koji dilatiše larinks. Teške stenoze se rešavaju uklanjanjem ožiljka putem laringofisure i postavljanjem stalnog tubusa u cilju dilatacije lumena larinksa. Mogući su recidivi stenoze i pored dobre hirurške tehnike.

 Komentari: 2 | Pogledajte komentare Pošaljite komentar
 

Bolesti koje počinju slovom:


Pretraga po ključnoj reči:


  

Kategorije bolesti

Bolesti pluća i organa za disanje (Pulmologija)