Ocenite članak:
 • 63
(3.52 / 63)

Oprez od krvarenja zbog interakcije oralnih antikoagulanasa sa drugim lekovima


Autor: doc dr Radmila  Veličković   

oprez-od-krvarenja-zbog-interakcije-oralnih-antikoagulanasa-sa-drugim-lekovima

Oralni antikoagulansi su lekovi koji najčešće ispoljavaju neželjena dejstva, zbog interakcije sa drugim lekovima. Krvarenje je glavno neželjeno dejstvo  (modrice, krvavljenja u oku, iz nosa, hematurija, crna stolica). Ono je u direktnoj korelaciji sa preciznošću doziranja, godinama starosti i prirodom bolesti. 

Njihova najšira upotreba je u prevenciji tromboembolijskih komplikacija kod pacijenata sa visokim rizikom za nastanak tromboza: fibrilacija pretkomora, mitralna stenoza, veštačke srčane valvule, rekurentne tromboze, infarkt miokarda, postoperativna profilaksa. Doziranje oralnih antikoagulanasa je individualno, prilagodjeno svakom pacijentu posebno. Osnovni parametar za odredjivanje optimalne doze je protrombinsko vreme, a doza leka se izračunava prema INR vrednosti (internacionalni normalizovan odnos protrombinskih vremena; protrombinsko vreme pacijenta/ kontrolno protrombinsko vreme). Cilj optimalne  terapije je efikasna redukcija morbiditeta od tromboembolije, uz istovremeni minimalni rizik od krvavljenja. Kod zdravih osoba INR je manji od 1,2. Ukoliko su vrednosti INR iznad 5,0 postoji visok rizik nastanka ozbiljnih hemoragija. Oralni antikoagulansi se doziraju tako da je INR u opsegu izmedju 2 i 4,5 zavisno od indikacije ( postoperativna profilaksa INR 2-2,5; duboke venske tromboze INR 2-3: rekurentne tromboze i plućne embolije INR 3-4,5itd.). 

Pri propisivanju oralnih antikoagulanasa posebnu pažnju  treba posvetiti starijim pacijentima sa hroničnim oboljenjima zbog većeg rizika za ispoljavanje neželjenih dejstava lekova, pre svega krvarenja.

Lekovi koji povećavaju rizik od krvarenja u kombinaciji sa oralnim antikoagulansima

 • Acetilsalicilna kiselina (Andol,Aspirin, Cardiopirin)
 • Antiaritmici (amjodaron i propafenon)
 • Antidijabetici
 • Anabolički steroidi
 • Antimikrobni lekovi (hloramfenikol, ciprofloksacin, kotrimoksazol, eritromicin, mikonazol, metronidazol, sulfonamidi, makrolidi, nalidiksična kiselina) Antimikotici( flukonazol, itrakonazol i ketokonazol)
 • Antiulkusni lekovi (cimetidin i omeprazol)
 • Nesteroidni antiinflamatorni lekovi (diklofenak, ibuprofen, naproksen)
 • Disulfiram
 • Etanol
 • Hipolipemici (klofibrat i simvastatin) Oralni kontraceptivi
 • TestosteronGingko biloba


 Komentari: 0 | Pogledajte komentare | Pošaljite komentar Postavite pitanje lekaru