Ocenite:
  • 60
(2.6 / 60)

Oligomenoreja

Oligomenoreja spada u poremećaje menstrualnog ciklusa koji se karakteriše retkim menstruacijama u intervalima od 33 dana do 6 meseci.

Uzrok nastanka

Najčešći razlog oligomenoreje je neuravnotežena ili poremećena funkcija jajnika. Razlozi mogu biti veoma različiti: od psihičkog stresa, hiperprolaktinemije, povišenog nivoa muških polnih hormona do pojave tumora hipofize, štitne žlezde, jajnika ili nadbubrežne žlezde.

Primarna oligomenoreja (ciklusi duži od 35 dana već od prve menstruacije) nalazi se često kod sindroma policističnih jajnika (Stein - Leventhalov sindrom).

Sekundarna oligomenoreja, koja se javlja nakon kraćeg ili dužeg perioda urednih menstruacionih ciklusa, čini ipak 70% poremećaja. Javlja se kao predstadijum amenoreje ili označava povratak normalnih menstruacionih ciklusa nakon dugotrajne amenoreje. Na osnovu krivulje bazalne temperature, najčešće se dijagnostikuje produžena folikularna faza, pri čemu najmanje kod 1/3 bolesnica nedostaje ovulacija.

Klinička slika

Nema nikakvih simptoma osim menstrualnih krvarenja koja su retka i javljaju se u intervalima između 33 dana i 6 meseci.

Dijagnoza

Postavlja se na osnovu pregleda, testova ovulacije i određivanja bazalnog hormonskog statusa. 

Lečenje

Oligomenoreja se najčešće leči tek kada postoji želja za trudnoćom. U takvim slučajevima stimuliše se i indukuje ovulacija uz regulaciju ostalih hormonskih odstupanja nađenih u bazalnom hormonskom statusu. Ukoliko ne postoji želja za trudnoćom, svakako se preporučuje regulacija ciklusa zbog nepovoljnog dugotrajnog delovanja estrogena na dojku i endometrijum.

U ovom slučaju primenjuju se dve metode: gestagenska supstitucija tokom druge faze ciklusa kada se od 16. - 25. dana ciklusa primenjuje gestagenski pripravak (Primolut Nor, Provera, Dabroston, Utrogestan) tokom 3 - 6 meseci. Druga mogućnost, ukoliko postoji želja za zaštitom od neželjene trudnoće je primena niskodozirane oralne kontracepcije.

 Komentari: 3 | Pogledajte komentare Pošaljite komentar