Ocenite:
  • 57
(2.63 / 57)

Nocardiae

Nocardiae su Gram pozitivni, filamentozni bacili, delimično acidoalkoholorezistentni. Sporo rastu na veštačkim podlogama. Tri vrste su patogene za čoveka: N.asteroides, N.brasiliensis i N.caviae.

Put prenošenja

Prenosi se kapljičnim putem i najčešće inficira pluća, ali može da napadne i mozak i kožu. Najčešće oboljevaju osobe sa oslabljenim imunitetom ( HIV, posle transplantacije organa, dugotrajna kortikosteroidna terapija) kao i osobe sa hroničnim oboljenjima pluća i pušači.

Patološki (medicinski) značaj

Humana nokardioza se najčešće manifestuje na plućima, kod osoba sa defektnim imunskim sistemom. Moguće su i metastaze u koži kao posledica hematogene diseminacije. Simptomi respiratornog trakta liče na simptome drugih pneumonija (zapaljenja pluća): bol u grudnom košu, kratak dah, ubrzano disanje, produktivan kašalj i iskašljavanje krvi, otežano disanje.

Pored ovih simptoma javljaju se i mučnina, povraćanje, gubitak telesne težine, hepatosplenomegalija (uvećane jetra i slezina), bol u zglobovima, glavobolja, konfuzija, vrtoglavica, visoka temperatura, noćno preznojavanje, malaksalost. Na koži se može pojaviti raš, abscesi, celulitis, uvećani limfni čvorovi.

Mikrobiološka dijagnostika

Zaživotna izolacija nokardija je retka, pa se dijagnoza postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, rendgenografije pluća i srca, CT - a (skener), bronhijalne lavaže, bronhoskopije.

Lečenje

U lečenju se koriste antibiotici (po antibiogramu), odgovor je nekada spor, pa treba ordinirati terapiju i  tri do šest meseci.

 Komentari: 2 | Pogledajte komentare Pošaljite komentar