Ocenite:
  • 35
(2.94 / 35)

Nevocelularni nevus

Nevocelularni nevus je najčešći od svih nevusa (mladeža). Prosečno odrasla osoba ih ima dvadesetak. Najčešće se pojavljuju u doba puberteta, ali može prisutan već pri rođenju.

Klinička slika

Manifestuje se u obliku pigmentacija u nivou kože ili kao papilomatozna ili kupolasta masa. Veličina nevusa obično ne prelazi 1 cm u promeru. Površina mu je obično glatka, ali može biti i verukozna. Ako se na površini nalaze dlake radi se o piloznom nevusu (naevus pigmentosus pilosus). Najčešće je nevus manja cirkumskriptna lezija. Međutim, može zauzeti i veće površine kože ili gotovo čitavo telo. Boja nevusa varira. Može biti žućkasta, smeđa ili crnosmeđa. Na dodir, mladeži su mekani ili srednje čvrsti. Predilekciona mesta su lice, leđa i genitalna regija. Podjednako se javljaju i kod žena i kod muškaraca.

Znaci maligne alteracije su povećanje površine nevusa i njegova elevacija, promena boje, neravnomerna pigemntacija, nejasna ograničenost, pojava simptoma zapaljenja, erozija i krvarenja, ispad dlaka iz piloznog nevusa, pojava sitnih, pigmentisanih satelitnih lezija u okolini nevusa.

Dijagnoza

Postavlja se na osnovu kliničke slike, dermatološkog pregleda, biopsije i patohistološkog nalaza.

Lečenje

Hirurški se odstranjuju samo oni nevusi koji su zbog svoje lokalizacije izloženi čestim iritacijama. Najčešće se odstranjuju nevusi kapilicijuma, zatim u predelu grudnjaka i naramenica i na tabanima.

 Komentari: 2 | Pogledajte komentare Pošaljite komentar