Ocenite:
  • 86
(2.97 / 86)

Miastenija gravis

To  je bolest koja se karakteriše slabošću mišića i koja se javlja u epizodama. Uzrok ovog oboljenja je gubitak ili disfunkcija receptora za acetilholin, neurotransmitera koji igra vrlo bitnu ulogu u  kontrakciji mišića. Ovaj poremećaj funkcije je posledica reakcije imunog sistema koji uništava pomenute receptore. Šta dovodi do pokretanja ove reakcije i pod kojim uslovima, nije poznato. Bolest je češća kod žena i najčešće se javlja između 20. i 40. godine života.

Klinička slika

U kliničkoj slici se  javljaju  mišićna slabost i vrlo je česta ptoza očnog kapka ( spušten kapak). Osim slabosti mišića, najčešće mišića ekstremiteta, mogu se još javiti i dizartrija ( otežan govor), kao i disfagija (otežano gutanje) i ove tegobe mogu biti isprovocirane opterećenjem. Ukoliko je ovom bolešću zahvaćena i disajna muskulatura onda su ovi bolesnici i životno ugroženi i tada govorimo o mijasteničnoj krizi.

Dijagnoza

Dijagnoza se postavlja na osnovu kliničke slike, EMG (elektromiografije), nalaza antitela na acetilholinske receptore, elektrofizioloskih ispitivanja.

 

Lečenje

Terapija ove bolesti je vrlo kompleksna, zahteva dug proces lečenja i podrazumeva uključivanje velikog broja različitih lekova. 

 

 Komentari: 35 | Pogledajte komentare Pošaljite komentar