Maligne bolesti i tumori

Prikaži:
« Prethodna | 1 ... | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 ... 31 |  Sledeća »

Maligne bolesti i tumori | Postavljeno: 30.08.2007
Ocena: 2.44 | Komentari: 0

Maligni tumori pleure

maligni-tumori-pleure

Maligni tumori pleure se javljaju češće kod muškaraca u 5. i 6. deceniji života. Osnovna karakteristika je multifokalan rast po kostalnoj, dijfragmalnoj i medijastinalnoj pleuri. Prvo je tumorski izmenjena parijetalna (spoljašnji list pleure), a zatim i visceralna (unutrašnji list pleure) pleura. Tumor dugo raste, pravi oklop oko pluća, urasta u zid grudnog koša, dijafragmu i pluća. Vremenom zatvara pleuralni prostor, uz kompresivnu atelektazu, invaziju medijastinuma (sredogruđa), perikarda (srčane kese), dijafragme. Tek u terminalnoj fazi bolesti razvija sistemske metastaze. Histološki se najčešće radi o mezoteliomu i to epitelijalnog tipa.  

Maligne bolesti i tumori | Postavljeno: 29.08.2007
Ocena: 2.53 | Komentari: 2

Rak tela materice (Karcinom endometrijuma)

rak-tela-materice-karcinom-endometrijuma

Karcinom tela materice (carcinoma endometrii) je najčešći žlezdani karcinom. Javlja se u dobu od 55-65 godina, mada može i ranije. Morfološki izgleda kao polipozna tvorevina koja počinje najčešće sa fundusa (dna), postepeno ispunjava šupljinu materične duplje i infiltriše materični zid.  

Maligne bolesti i tumori | Postavljeno: 29.08.2007
Ocena: 2.67 | Komentari: 0

Rak vagine (Karcinom vagine)

rak-vagine-karcinom-vagine

Karcinom vagine čini 1-2% svih malignoma na genitalijama, većinom se javlja u periodu od 55-65. godine, ali može i ranije. Predilekciono mesto javljanja je gornja trećina vagine.  

Maligne bolesti i tumori | Postavljeno: 29.08.2007
Ocena: 2.69 | Komentari: 0

Rak usne duplje (Karcinom usne duplje)

rak-usne-duplje-karcinom-usne-duplje

Karcinom usana
Karcinom usana je maligni tumor koji potiče od rumenog dela usana. Po pravilu je planocelularni karcinom. Javlja se mnogo češće kod muškaraca, osoba koje su više izložene dejstvu sunčevih zraka, nepovoljnim armosferskim uticajima, hroničnim iritacijama, kao pušenje na lulu i drugo. Isto tako mogu nastati na bazi hroničnog heilitisa, leukoplakije, lichen ruber planus-a i dr. Češće se javlja na donjoj usni. Može se manifestovati u egzofitičnoj ili ulcerovegetativnoj formi kod koje tumor raste iznad površine sluznice. Širokom bazom je spojen za podlogu. Na takvom izraštaju pojavljuju se bezbrojne ulceracije i može biti prekriveno krustom. Endofitična ili ulcerozna forma se karakteriše u početku plitkom ulceracijom, neravnih podrivenih ivica, dno može biti prekriveno krustom. Izražena je induracija (otvrdnjanvanje). Ova forma ima lošiju prognozu jer ima bržu evoluciju i češće daje metastaze u regionalne limfne žlezde. Svojim infiltracijskim rastom mogu zahvatiti tkivo obraza kao i kostno tkivo.  

Maligne bolesti i tumori | Postavljeno: 29.08.2007
Ocena: 2.55 | Komentari: 3

Rak jezika (Karcinom jezika)

rak-jezika-karcinom-jezika

Predilekciono mesto za pojavu karcinoma jezika je na njegovim ivicama i to najčešće na spoju srednje i zadnje trećine jezika. Može se javiti na vrhu, kao i na dorzalnoj strani jezika. Stepen maligniteta se povećava idući od vrha prema korenu jezika.  

Prikaži:
« Prethodna | 1 ... | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 ... 31 |  Sledeća »

Bolesti koje počinju slovom:


Pretraga po ključnoj reči:


  

Kategorije bolesti

Maligne bolesti i tumori