Logoped  Biljana  Milošević

Biljana Milošević je po završetku Defektološkog fakulteta, smer logoped 2004. godine, pripravnički staž odradila na klinici za rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotović" nakon čega je nastavila da se stručno usavršava. Posetila je više seminara, konferencija i predavanja o različitim temama iz struke kao što su: "Aktuelnosti u edukaciji i rehabilitaciji osoba sa smetnjama u razvoju", "Savremeni trendovi u lečenju nagluvosti i gluvoće", "Patologija glasa kod dece predškolskog i školskog uzrasta", " Živeti sa autizmom - iz perspektive pacijenta, roditelja i profesionalaca", "Govor i Jezik", "Forum o dečjoj i adolescentnoj psihijatriji, dani instituta za mentalno zdravlje" i mnogi drugi. Na institutu za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora je 2009. dobila sertifikat za primenu KSAFA sistema i KSAFA-m aparata u kliničkoj praksi. Poseduje sertifikat TA 101 "Uvod u transakcionu analizu". Stručno je usavršena za podršku vaspitačima i nastavnicima u pravljenju i primeni individualnih vaspitno-obrazovnih programa po inicijativi za inkluziju. Višegodišnje iskustvo na poziciji logopeda stekla je radom u osnovnim školama i predškolskim ustanovama u Beogradu. Od 2015. godine radi kao reedukator psihomotorike, a od oktobra 2016. godine i kao logoped u Udruženju "Na pola puta". Sredinom 2017. godine otvara svoj studio za edukaciju "Sila glasa" u kojem radi sa decom i odraslima.