Ocenite:
  • 48
(2.71 / 48)

Liposarkom

Uzrok nastanka


Uzrok nastanka nije poznat, smatra se da trauma može da pokrene proces nastanka liposarkoma.

Klinička slika


Liposarkom se retko razvija iz postojećih lipoma. Uglavnom se javlja de novo. Češće se razvija u dubljim tkivima nego u submukoznom ili subkutanom masnom tkivu. Postoje 5 tipa liposarkoma: dobrodiferentovani, nediferentovani, miksoidni, pleomorfni i liposarkom okruglih ćelija.

Liposarkomi su najčešće lokalizovani na ekstremitetima, na retreperitoneumu (prostor iza trbušne maramice), ređe u predelu glave i vrata. Većina bolesnika nema nikakve simptome sve dok tumor ne naraste toliko da počne da vrši pritisak na okolne organe, uzrokujući bol i poremećaj funkcije tih organa.

Uglavnom, liposarkom  se polako razvija, a bolesnik može ponekada da primeti bolne otoke, ukočenost, pojavu varikoziteta vena, bol u abdomenu, gubitak telesne težine, malaksalost, mučninu i povraćanje. Nekada mogu postojati i neurološki simptomi i limfadenopatija (uvećanje limfnih žlezdi).

Prognoza zavisi od tipa liposarkoma. Dobrodiferentovani i miksoidni tip imaju dobru prognozu, retko metastaziraju, dok nediferentovani i liposarkom okruglih ćelija recidiviraju i veoma brzo daju metastaze.

Dijagnoza


Postavlja se na osnovu anamneze, kliničkog pregleda, CT-a (skenera), biopsije i patohistološke analize.

Lečenje


Lečenje je hirurško uz adjuvantnu zračnu terapiju.

 

 Komentari: 3 | Pogledajte komentare Pošaljite komentar
 

Bolesti koje počinju slovom:


Pretraga po ključnoj reči:


  

Kategorije bolesti

Maligne bolesti i tumori