Ocenite:
  • 73
(2.99 / 73)

Koma

Koma je najteži kvantitativni poremećaj svesti koji može trajati godinama.

Uzrok nastanka

Koma je posledica teškog poremećaja funkcije vitalnih organa (centralni nervni sistem, srce, pluća, bubrezi, endokrini poremećaji) izazvani različitim noksama kao što su traume, trovanja, infekcije, poremećaji cirkulacije, metabolizma, tumori i dr.

Klinička slika

U komi, pacijent je bez svesti i ne reaguje čak ni na najjače bolne nadražaje (npr. štipanje i uvrtanje bradavice dojki, jak pritisak na stiloidni nastavak iza mastoidnog dela temporalne kosti). Neurološkim pregledom se potvrđuju ugašeni mišićni refleksi i nereagovanje zenica na svetlost. Refleks gutanja je ugašen, očuvane su jedino vitalne funkcije (disanje i krvotok), koje mogu biti povremeno poremećene.

Dijagnoza

Stepen dubine kome se najčešće utvrđuje vrednošću Glazgoveske koma skale (GCS), a u novije vrieme i specijalnom skalom tzv. FOUR (Full Outline of UnResponsiveness), koja je jako precizna i praktična. Uz to su potrebni svi pregledi, laboratorijske analize, rendgenografija, CT (kompjuterizovana tomografija), NMR (nuklearna magnetna rezonanca) i dr.

Lečenje

Bolesniku u komi je potrebna dugotrajna nega. Radi se na očuvanju vitalnih funkcija i otklanjanju uzroka koji je doveo do kome.

 Komentari: 2 | Pogledajte komentare Pošaljite komentar