Ocenite:
  • 36
(2.17 / 36)

Kokcidoidomikoza

Uzrok nastanka

Uzročnik je gljivica Coccidioides immitis. Čovek se inficira inhalacijom spora. Rizične grupe su osobe sa smanjenim imunitetom (HIV, transplantacija organa, prolongirana terapija kortikosteroidima, maligna oboljenja i dr)
 
 
 
 

Klinička slika

Prvi simptomi se javljaju 1-3 nedelje nakon ekspozicije i često prolaze pod slikom blage respiratorne infekcije, sa povišenom temperaturom, kašljem, bolom  u grudima, malaksalošću, otežanim disanjem, glavoboljom, artralgijama (bol u zglobovima) i mialgijama (bol u mišićima). Primarna infekcija može progredirati u pneumoniju (zapaljenje pluća), hroničnu plućnu infekciju, diseminovanu infekciju ili meningitis.
Kod  manjeg procenta obolelih se javljaju i kožne manifestacije u vidu eritema nodosum-eritematozni čvorići na donjim ekstremitetima.
Na mišićnokoštanom sistemu se javljaju osteomijelitis, septički artritis i sinovitis.
Diseminovani oblik se karakteriše generalizovanom limfadenopatijom (uvećanim limfnim žleudama), pojavom čvorića i ulceracija na koži, peritonitisom (zapaljenje trbušne maramice), poremećajima funkcije jetre i zahvatanjem kostiju i zglobova.
Meningitis se karakteriše letargijom, groznicom, visokom temperaturom, glavoboljom, meningealnim znakovima, mučninom i povraćanjem.
 
 
 
 
 

Dijagnoza

Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, dokazivanja uzročnioka, laboratorijskih analiza (pregled krvi i likvora), seroloških reakcija.
 
 
 
 

Lečenje

U lečenju se ordiniraju antimikotici, amfotericin B, ketokonazol ili flukonazol i simptomatska terapija u zavisnosti od zahvaćenih organa.
 

 Komentari: 1 | Pogledajte komentare Pošaljite komentar