Ocenite:
  • 40
(3.05 / 40)

Klebsiella pneumoniae ss. pneumoniae

Klebsiella pneumoniae ss. pneumoniae pripada vrsti Klebsiellae pneumoniae, rodu Klebsiella, a porodici Enterobacteriaceae. Sve Klebsiellae su Gram negativni bacili sa zaobljenim krajevima. Raspoređuju se pojedinačno ili u vidu parova. Nemaju flagele i nepokretne su. Fimbrije sa adherentnim svojstvima i kapsula predstavljaju značajne faktore virulencije. Imaju somatski O - antigen i kapsularni K - antigen.

Put prenošenja

Pripada grupi oportunističkih bakterija i oboljenja izaziva pretežno kod osoba sa smanjenom odbrambenom sposobnošću.

Patološki (medicinski) značaj

Klebsiella pneumoniae ss. pneumoniae ima najveći medicinski značaj od ostalih Klebsiella. Kod dece i odraslih iznad 50 godina starosti izaziva teške infekcije respiratornog sistema, kao što su: pneumonija (zapaljenje pluća), apsces pluća. Iz respiratornih puteva infekcija može da se proširi na sluzokožu paranazalnih sinusa, a sve češće se opisuju i slučajevi meningitisa i septikemije. Kod dece izaziva enteritise i enterokolitise koji po težini kliničke slike podsećaju na dizenteriju. Takođe, izaziva i urinarne infekcije koje se odlikuju teškim lečenjem i čestim recidivima.

Mikrobiološka dijagnostika

Dijagnoza se postavlja identifikacijom uzročnika izolovanog iz sputuma, brisa grla, brisa nosa, brisa rane, urina, fecesa, likvora, krvi i drugih kliničkih uzoraka. Materijal se zasejava na hranljive podloge bujon, endo agar i krvni agar. Ispituju su mikroskopske, kulturelne, biohemijske i antigenske osobine.

Lečenje

S obzirom na mogućnost razvoja i brzog širenja rezistencije na pojedine antibiotike i hemioterapeutike, izbor i doziranje antibakterijske terapije potrebno je uraditi u saglasnosti sa rezultatima antibiograma.

 Komentari: 9 | Pogledajte komentare Pošaljite komentar