Ocenite:
  • 52
(3 / 52)

Klebsiella

Rod Klebsiella pripada porodici Enterobacteriaceae i obuhvata četiri vrste: Kl.pneumoniae, Kl.oxytoca, Kl.terrigena i Kl.planticola. Vrsta Kl.pneumoniae se dalje deli na četiri podvrste-subspecijesa:
  • Kl.pneumoniae ss. pneumoniae
  • Kl.pneumoniae ss. ozaenae
  • Kl.pneumoniae ss. rhinoscleromatis
  • Kl.pneumoniae ss. aerogenes
Sve Klebsiellae su Gram negativni bacili sa zaobljenim krajevima. Raspoređuju se pojedinačno ili u vidu parova. Nemaju flagele i nepokretne su. Fimbrije sa adherentnim svojstvima i kapsula predstavljaju značajne faktore virulencije. Imaju somatski O - antigen i kapsularni K - antigen.

Put prenošenja

Pripada grupi oportunističkih bakterija i oboljenja izaziva pretežno kod osoba sa smanjenom odbrambenom sposobnošću.

Patološki (medicinski) značaj

Klebsiella pneumoniae ss. pneumoniae ima najveći medicinski značaj. Kod dece i odraslih iznad 50 godina starosti izaziva teške infekcije respiratornog sistema, kao što su: pneumonija (zapaljenje pluća), apsces pluća. Iz respiratornih puteva infekcija može da se proširi na sluzokožu paranazalnih sinusa, a sve češće se opisuju i slučajevi meningitisa i septikemije. Kod dece izaziva enteritise i enterokolitise koji po težini kliničke slike podsećaju na dizenteriju. Takođe, izaziva i urinarne infekcije koje se odlikuju teškim lečenjem i čestim recidivima.
  • Kl.pneumoniae ss. ozaenae izaziva hronično atrofično oboljenje lokalizovano na nosnoj sluzokoži, koje nosi nazoiv ozena ili rhinitis atrophicans. Oboljenje karakteriše stvaranje sekreta neprijatnog mirisa.
  • Kl.pneumoniae ss. rhinoscleromatis izaziva rinosklerom, hronično oboljenje kože i sluzokože najčešće lokalizovano na sluzokoži nosa, usne duplje, farinksa i larinksa, kao i na koži nozdrva. Oboljenje se odlikuje pojavom hipertrofičnih i tumoroznih promena kod kojih se pod mikroskopom uočava prisustvo mononuklearnih ćelija ispunjenih mnoštvom inkapsuliranih gram negativnih bacila – Mikuliczeve ćelije.
  • Kl.pneumoniae ss. aerogenes kod imunodeficijentnih osoba, naročito u bolničkoj sredini, može da bude uzročnik urinarnih infekcija, bronhopneumonije, infekcije rana i septikemije.

Mikrobiološka dijagnostika

Dijagnoza se postavlja identifikacijom uzročnika izolovanog iz sputuma, brisa grla, brisa nosa, brisa rane, urina, fecesa, likvora, krvi i drugih kliničkih uzoraka. Materijal se zasejava na hranljive podloge bujon, endo agar i krvni agar. Ispituju su mikroskopske, kulturelne, biohemijske i antigenske osobine.

Lečenje

S obzirom na mogućnost razvoja i brzog širenja rezistencije na pojedine antibiotike i hemioterapeutike, izbor i doziranje antibakterijske terapije potrebno je uraditi u saglasnosti sa rezultatima antibiograma.

 Komentari: 4 | Pogledajte komentare Pošaljite komentar