Ocenite:
  • 20
(2.6 / 20)

Keratosis palmoplantaris diffusa

Keratosis palmoplantaris diffusa (Morbus Unna-Thost) je difuzna hiperkeratoza dlanova i tabana, koja ne prelazi na dorzalnu stranu šaka odnosno stopala. Ovo je najčešći oblik palmoplantarne keratodermije.

Uzrok nastanka

Bolest je nasledna, nasleđuje se autozomno dominantno.

Klinička slika

Hiperkeratoza dlanova i tabana se javlja tokom prve ili druge godine života. Koža dlanova i/ili tabana je jednolično zadebljana, suva, glatka, žućkastosmeđe boje. Mogu nastati i ragade (pukotine). Pokreti prstiju su otežani. Na granici dlanova i tabana prema zglobovima šaka, odnosno stopala često je izražena crvena ivica debljine 5-10 milimetara. Vrlo retko mogu biti prisutne i hiperkeratoze laktova i kolena. Čest pridruženi nalaz je hiperhidroza dlanova i tabana. Bolest je hronična. U odraslom životnom dobu je moguće pojačavanje hiperkeratoze uskled mehaničkih iritacija.

Dijagnoza

Postavlja se na osnovu anamneze (porodična), kliničke slike, histološkog, a nekada i elektronskomikroskopskog nalaza.

Lečenje

Indikovana je simptomatska terapija kertoliticima (salicilna kiselina). Primena retinoida može da utiče povoljno u smislu smanjenja keratoze i poboljšanja radne sposobnosti.

 Komentari: 0 | Pogledajte komentare Pošaljite komentar