Ocenite:
  • 32
(3.41 / 32)

Kaskadni želudac (Cascada venticuli)

Kaskadni želudac je varijanta normalne želudačne konfiguracije, gde gornji deo zadnjeg zida korpusa ispod kardije prominira put pozadi i udesno, dajući želucu izgled retorte sa forniksom (svod) koji ima izgled kugle. Kod kaskadnog želuca zadnji zid subkardijalnog dela korpusa nije u istoj liniji sa srednjim delom želuca, što uzrokuje da se napre puni gornji deo želuca, a da se zatim sadržaj preko kaskade "preliva" u donji deo želuca.


Klinička slika

Najčešće smetnje su izazvane nagomilavanjem vazduha u gornjem delu želuca, tako da bolesnici osećaju punoću u epigastrijumu i pritisak, a nakon uzimanja hrane nečujno izbacuju vazduh. Klinički pregled je negativan. Kaskadni želudac usled potiskivanja dijafragme može izazvati smetnje u disanju.


Dijagnoza

Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, pregleda, radiološkog nalaza (pregled barijumom) uz endoskopsko isključivanje organske bolesti želuca.


Lečenje

Bolesnik se mora odvići od brzog gutanja hrane i vazduha. Kontinuirane i izražene tegobe retko zahtevaju operaciju.

 Komentari: 6 | Pogledajte komentare Pošaljite komentar