Ocenite:
  • 56
(2.68 / 56)

Karcinoid tankog creva

Karcinoidni sindrom predstavlja skup simptoma izazvanih prekomernim lučenjem serotonina iz tumora argentafinih ćelija.

Uzrok nastanka

Etiologija karcinoidnog tumora nije poznata. Javlja se pretežno kod žena u petoj i šestoj deceniji života.

Klinička slika

Tumor luči veći broj različitih supstanci sa snažnim farmakološkim dejstvom. Najvažnije su 5-hidroksitriptamin ( serotonin) i 5-hidroksitriptofan koji izazivaju simptome. Simptomi se često pojavljuju pri palpaciji tumora ili jetre, kod emocionalnog šoka, posle jela ili pogrešne ishrane. Abdominalni simptomi: intermitentne hidroelektrolitske dijareje ( prolivi) grčevi, meteorizam. Kardiovaskularni simptomi se karakterišu hipotenzivnim krizama ( pad pritiska), tahikardijom ( ubrzan rad srca), promenama na desnom srcu i dekompenzacijom desnog srca. Respiratorni simptomi se pojavljuju u vidu astmatiformnih bronhokonstricija. Kožne promene: tranzitorne u vidu "flaševa" (smenjivanje bledila i crvenila lica) ili u vidu trajne cijanoze, teleangiektazija i pelagroidnih promena. Simptomi od strane centralnog nervnog sistema se ređe javljaju (strah, glavobolja).

Dijagnoza

Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, objektivnog pregleda, laboratorijskih analiza, radiografskih ispitivanja.

Lečenje

Kod bolesnika sa endokrinoaktivnim karcinoidom bez poznate lokalizacije primenjuje se medikamentozna terapija, antagonisti serotonina, metisergid maleat, metildopa, holestiramin, kombinacija H1 i H2 antagonista. U odmakloj fazi bolesti primenjuju se hemoterapija i interferon.

 Komentari: 1 | Pogledajte komentare Pošaljite komentar