Ocenite:
  • 42
(2.83 / 42)

Kapilarijaza creva

Kapilarijaza creva je infektivno oboljenje koje izaziva nematoda Capillaria philippinensis, a koje je najrasprostranjenije u Aziji.

Uzrok nastanka

Uzročnik je nematoda (valjkasti crv) Capillaria philippinensis. Čovek se inficira konzumiranjem sirove slatkovodne ribe koja je intermedijarni domaćin ovog parazita. Endemska područja su Filipini i Tajland.

Klinička slika

Intestinalna kapilarijaza se manifestuje bolom u abdomenu i dijarejama (proliv). Ukoliko se bolest ne leči, može doći do autoinfekcije, što pogoršava kliničku sliku. Može da se razvija enteropatija sa gubitkom proteina i elektrolita koja dovodi do nastanka edema (otoka), malapsorpcije i kaheksije i u tom slučaju može da ima letalan ishod.

Dijagnoza

Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, laboratorijskih analiza, nalaza jajašca, larvi ili odraslih uzročnika u stolici.

Lečenje

Lekovi izbora su mebendazol iili albendazol, uz koje se ordinira simptomatska terapija i vrši nadoknada elektrolita.

 Komentari: 0 | Pogledajte komentare Pošaljite komentar