Ocenite:
  • 26
(2.31 / 26)

Izosporijaza

Uzrok nastanka

Uzročnik je protozoa Isospora belli. Prenosi se fekalno-oralnim putem ili konzumiranjem kontaminirane hrane i vode. Bolest se češće javlja u područjima sa lošim higijenskim uslovima. Primećeno je da češće obolevaju osobe sa AIDS-om.
 
 
 
 

Klinička slika

Inkubacioni period je 3-14 dana. Nakon toga se javljaju profuzne, vodenaste, prolivaste stolice neprijatnog mirisa koje mogu sadržati mukus. Javljaju se i grčevi i bol u abdomenu, povraćanje, gubitak apetita i telesne težine, malaksalost. Kod protrahovanih oblika se može javiti steatoreja (masna stolica).
 
 
 
 

Dijagnoza

Postavlja se na osnovu epidemiološke anamneze, kliničke slike, laboratorijskih analiza, pregleda i nalaza uzročnika u stolici.
 
 
 
 

Lečenje

Primenjuje se trimetoprim-sulfametoksazol i uz to suportivna i simptomatska terapija. Kod težih oblika potrebna je hospitalizacija.
 
 

 Komentari: 0 | Pogledajte komentare Pošaljite komentar