Ocenite:
  • 38
(2.82 / 38)

Iščašenje sternoklavikularnog zgloba (luxatio art.sternoclavicularis)

Iščašenje sternoklavikularnog zgloba ( luxatio art.sternoclavicularis) najčešće nastaje kao posledica indirektnog dejstva sile na spoljašnju stranu ramena ili duž abdukovane nadlaktice.

Klinička slika

Kada postoji kompletno iščašenje sternoklavikularnog zgloba povređeni se žali na jak bol, prisutan je deformitet zgloba i bolna osetljivost na palpaciju. Kod zadnjih iščašenja može doći do pritiska na dušnik, jednjak i velike krvne sudove iza sternuma.

Dijagnoza

Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike i rendgenografije  u anteroposteriornoj i kosim projekcijama.

Lečenje

Lečenje podrazumeva repoziciju i imobilizaciju zavojem u obliku osmice. Ukoliko zatvorena repozicija nije moguća vrši se hirurška repozicija. Kada postoji kompresija dušnika, jednjaka i velike krvne sudove iza sternuma neophodna je hitna hirurška intervencija.

 Komentari: 4 | Pogledajte komentare Pošaljite komentar