Ocenite:
  • 23
(3.04 / 23)

Iščašenje lakta (luxatio cubiti)

Iščašenje lakta ( luxatio cubiti) je po učestalosti na drugom mestu posle iščašenja ramena.
Prema dislokaciji zglobnih površina luksacije mogu biti prednje, zadnje lateralne i medijalne. Najčešća je zadnja luksacija.


Uzrok nastanka

Iščašenje lakta najčešće nastaje pri padu sa ispruženom podlakticom u položaju supinacije.


Klinička slika

Iščašeni lakat je deformisan, podlaktica je skraćena. Donji kraj humerusa ( ramenjača, nadlaktna kost) stvara ispupčenje ispred pregiba lakta, a olekranon (gornji okrajak ulne – lakatna kost) je ispupčen sa zadnje strane.


Dijagnoza

Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, objektivnog pregleda, a potvrđuje se rendgenografijom lakta u dva pravca.


Lečenje

Vrši se urgentna repozicija u kratkotrajnoj opštoj anesteziji. Posle repozicije lakat se imobiliše. Gipsana imobilizacija se skida posle tri nedelje i započinje se sa fizikalnom terapijom. Kada zatvorena repozicija nije moguća, radi se operativna repozicija.

 Komentari: 2 | Pogledajte komentare Pošaljite komentar