Ocenite:
  • 20
(2.85 / 20)

Iščašenje kolenog zgloba (Luxatio genum)

Traumatsko iščašenje kolenog zgloba je izuzetno teška povreda, koja najčešće nastaje u saobraćajnim nesrećama pod delovanjem jake sile.Klinička slika

U odnosu na dislokaciju zglobne površine tibije prema zglobnoj površini femura, luksacije kolenog zgloba se dele na prednje, zadnje, medijalne, larteralne i rotatorne. Kliničkom slikom dominira jak bol i izražena deformacija kolenog zgloba. Prisutan je potpuni ispad funkcije povređenog kolena. Veoma često traumatsko iščašenje kolena prate i povrede neurovaskularnih elemenata zbog čega ova povreda pripada grupi urgentnih stanja.Dijagnoza

Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, objektivnog nalaza, a potvrđuje se rendgenskim snimkom u dva pravca.Lečenje

Lečenje podrazumeva hitnu repoziciju kolenog zgloba. Ako nema znakova neurovaskularnih lezija, lečenje se sprovodi imobilizacijom zatvorenim gipsom. Imoblilzacija traje osam nedelja. Operativno lečenje se sprovodi u slučaju nemogućnosti zatvorene repozicije, neurovaskularnih povreda i otvorenih traumatskih luksacija kolenog zgloba. Nakon operativnog zahvata koleni zglob se stabilizuje spoljnim fiksatorom.

 Komentari: 2 | Pogledajte komentare Pošaljite komentar